Monografie contabila: Factura in mai, DVI in luna iunie

Monografie contabila: Factura in mai, DVI in luna iunie

Avem o societate care achizitioneaza materie prima din Asia. In luna mai 2016, furnizorul din Asia emite  factura catre societate avand conditia de livrare DAP. Conform punctarilor de sold de la data de 31.05.2016, furnizorul si-a inregistrat  factura in contabilitate. Marfa soseste in portul Constanta si se face vama dupa data de 01.06.2016. La data de 31.05.2016 societatea se afla in posesia urmatoarelor documente emise de furnizor:  factura, packing list, conosament.

Stabilim la ce data inregistreaza societatea in contabilitate  factura emisa in luna mai 2016 de catre furnizorul din Asia, precum si care sunt inregistrarile contabile la data emiterii facturii.

Monografia contabila:
In luna mai 2016, pe baza facturii de la furnizor:
321 = 401
Materii prime in curs de aprovizionare Furnizori

 In iunie 2016:
1. Inregistrarea materiilor prime ajunse in Romania:
301 = 321

Materii prime Materii prime in curs de aprovizionare

2. Inregistrarea taxelor vamale si a comisionului vamal, pe baza DVI:
301 = 446

Materii prime Taxe vamale si comisioane vamale -analitic distinct

3. Taxe, vamale , comision si TVA platita in vama, conform DVI:
% = 5121 Conturi la banci in lei
446 Taxe vamale si comisioane vamale -analitic distinct
4426 Tva in vama -analitic distinct

La inregistrarea materiilor prime se va tine cont de prevederile pct. 314 alin. (4) din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, redate in continuare:
„(4) In cazul bunurilor achizitionate insotite de  factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in  contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.”

Conform prevederilor de la pct. 596 alin. (2 )din OMFP 1802/2014 se va avea in vedere si faptul ca functiunea conturilor din reglementarile contabile nu este limitativa, ci exemplificativa.
Astfel, se va proceda la regularizarea inregistrarilor din luna mai 2016, astfel incat bunurile sa fie inregistrate si datoria fata de furnizorul extern sa fie adusa la nivelul cursului din luna iunie 2016 (spre exemplu, daca este un curs valutar mai mic fata de cel initial, se face inregistrarea 401 „Furnizori” = 321 „Materii prime in curs de aprovizionare – pentru diferenta de curs in minus; daca este un curs valutar mai mare decat cel initial, se face inregistrarea 301″Materii prime” = 401 „Furnizori”- pentru diferenta de curs in plus).

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 03 iunie 2016

Leave a Reply