Monografie contabila: Diferente de pret

Monografie contabila: Diferente de pret

Vom vedea care este monografia contabila, cu sume, cuprinzand parcursul a doua luni consecutive, privind inregistrarea si repartizarea diferentelor de pret la produse finite obtinute si partial vandute, evidentiate in contabilitate la pret prestabilit de vanzare, aplicand cerintele Ordinului 1802/2014.

Luam in calcul ca intr-una dintre luni s-au obtinut diferente favorabile de pret la produsele obtinute, iar in cealalta luna s-au obtinut diferente nefavorabile de pret.

Conform OMFP 1802/2014:

„286. ‐ (1) In functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de
asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.

(2) Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale consumurilor de materiale si
consumabile, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.
(3) Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in
contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.

(4) Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

 Coeficient de repartizare = SI ct.348+RC ct.348/SI ct.345+RD ct.345

*2) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si
valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.

(5) Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice
de gradul I si II, prevazute in Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.
(6) La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

(7) Diferentele de pret se repartizeaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si
asupra bunurilor ramase in stoc.”

Diferente de pret in plus sau nefavorabile = costul de productie > pretul standard (DN)
Diferente de pret in minus sau favorabile = costul de productie < pretul standard (DF)

Conform capitolului „Functiunea conturilor”, contul 348″Diferente de pret la produse” se utilizeaza astfel :

348 = 711 cand se inregistreaza DN aferente produselor intrate
348 = 345 cand se repartizeaza DF asupra produselor iesite
345 = 348 cand se inregistreaza DF asupra produselor intrate
711 = 348 cand se repartizeaza DN asupra produselor iesite
k = (Si348 + Rd348) : (Si345 + Rd345)

Exemplu :

In luna Ianuarie se obtin 100 de produse finite la un cost standard de 10 lei/buc.
Se vand 30 de bucati

– favorabile apoi nefavorabile
Diferente favorabile sunt atunci cand pretul standard este 10 lei /buc. si in urma calculelor din contabilitatea de gestiune rezulta un cost de productie mai mic – 8 lei/buc de exemplu
Obtinerea a 100 de produse la costul standard de 10 lei/buc :
345 = 711 100 buc x 10 lei/buc = 1.000 lei
Vanzarea a 30 de bucati cu 15 lei/buc :
4111 = 7015 30 buc x 15 lei/buc = 450
Descarcarea din gestiune : 711 = 345 30 buc x 10 lei/buc = 300 lei
La sfarsitul lunii se incheie si calculele si rezulta costul de productie de 8 lei / bucata:

– diferentele de pret aferente productiei obtinute

345 = 348 – 100 buc x 2 lei/buc = – 200 lei

– diferentele de pret aferente productiei vandute

348 = 345 – 30 buc x 2 lei/buc = – 60 lei
In acest moment stocul de produse este inregistrat la valoarea sa reala :
(100 buc – 30 buc) x 8 lei/buc = 70 buc x 8 lei/buc = 560 lei
Sold D Contul 345 : 1.000 lei – 300 lei – 200 lei + 60 lei = 560 lei
Sold D Contul 348 : – (-200) – 60lei = 140 lei
Stocul la cost standard = 345 + 348 = 560+140 = 700 (70 buc x 10 lei/buc)
Luna urmatoare se obtin 200 de bucati :
345 = 711 200 buc x 10 lei/buc = 2.000 lei
Se vand 150 de bucati :
4111 = 7015 150 buc x 15 lei/buc = 2.250 lei
Se descarca din gestiune :
711 = 345 150 x 10 lei/buc = 1500 lei
La sfarsitul lunii se incheie calculele si rezulta un cost de productie de 12 lei/buc :

– diferentele de pret aferente productiei obtinute :

 348 = 711 200 buc x 2 lei/buc = 400 lei

– diferentele de pret aferente productiei vandute se obtin prin utilizarea coeficientului K

SI345 = 560
SI348 = 140
RD345 = 2000
RD348 = 400
K = (Si348 + Rd348) : (Si345 + Rd345)
K = (140 + 400)/(560 + 2000) = 540/2560 = 0.2 (aproximativ)
K x 1500 = 300

– diferentele de pret aferente productiei iesite : 711 = 348 300 lei

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 11 august 2015

Leave a Reply