Monografie contabila: Debite si accesorii PV control

Monografie contabila: Debite si accesorii PV control

In ce luna se inregistreaza in evidenta contabila debitele si accesoriile dintr-un proces-verbal de control cand acesta are data de 15.07.2015? Sunt debite calculate la fond handicapati, impozit profit si la TVA , iar suma de la TVA a fost inclusa in decontul lunii iunie.

Diferentele stabilite in urma unui control fiscal se inregistreaza in luna in care s-a incheiat actul administrativ fiscal.

Se depun declaratii rectificative in timpul unui control fiscal , numai daca sunt impuse prin emiterea unei Dispozitii de masuri de catre organele de control.

Pentru debitele si accesoriile stabilite pentru anii precedenti se fac urmatoarele inregistrari contabile:

Diferente debite stabilite suplimentar aferente anilor precedenti :

1174 „Rezultat reportat provenit”  =     4411   „Impozit pe profit”

din  corectarea erorilor contabile

1174 „Rezultat reportat provenit =     446   „Fondul pentru hanicap”
din  corectarea erorilor contabile”                    analtic distinct

1174 „Rezultat reportat provenit din    =   4423 „Taxa pe valoarea adaugata”
corectarea erorilor contabile”

Inregistrarea majorarilor de intarziere:

1174 „Rezultat reportat provenit =   4481  „Alte datorii fata de bugetul statului”
din  corectarea erorilor contabile”                             Impozit profit

1174 „Rezultat reportat provenit =     4482  „Alte datorii fata de bugetul statului”
din  corectarea erorilor contabile”                    Fondul pentru handicap

1174 „Rezultat reportat provenit =     4483  „Alte datorii fata de bugetul statului”
din  corectarea erorilor contabile”                    TVA

Diferente debite stabilite suplimentar aferente anului curent :
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit     =    441  „Impozitul pe profit”

635 „Cheltuieli cu alte impozite, =  446  „Fondul pentru hanicap”
taxe si varsaminte asimilate”                          analtic distinct

6581 „Despagubiri, amenzi si penalitati” =   4423 „TVA de plata”

Inregistrarea majorarilor de intarziere, aferente anului curent:

6581″Despagubiri, amenzi si penalitati” =   4481  „Alte datorii fata de bugetul statului”

Impozit profit

6581″Despagubiri, amenzi si penalitati” =     4482  „Alte datorii fata de bugetul statului”

Fondul pentru handicap

6581″Despagubiri, amenzi si penalitati” =     4483  „Alte datorii fata de bugetul statului”

TVA

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 17 septembrie 2015

Leave a Reply