Monografie contabila: Aportul actionarilor in numerar si in natura

Monografie contabila: Aportul actionarilor in numerar si in natura

In ce priveste inregistrarea in contabilitate a urmatoarelor situatii:

a) – o societate S.R.L. detine actiuni la un S.A. – valoarea actiunilor dobandite fie prin cumparare/aport numerar (din 512 sau 513), fie prin aport in natura (213.214);

b) – o societate S.R.L. sau S.A. cumpara actiuni la o societate S.A. prin intermediul unei societati de brokeraj,

vom stabili cum vor fi gestionate acestea din punct de vedere contabil si fiscal.

Conform prevederilor pct 117, din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi.
 
Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.
 
In functie de scopul achizitiei actiunilor (detinere pe termen lung cu scopul obtinerii veniturilor din dividende, sau detinere pe termen scurt in vederea obtinerii unui castig din fluctuatia de pret), actiunile dobandite se inregistreaza ca imobilizari financiare sau investitii pe termen scurt.
Investitiile pe termen scurt reprezinta obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.

In functie de procentul de control castigat prin achizitia actiunilor pe termen lung acestea se inregistreaza in contul 261. Actiuni detinute la entitatile afiliate daca entitatile se considera entitati afiliate, de exemplu prin detinerea majoritatii 263. Interese de participare daca detinerea de titluri este intre 20%- 50% din actiunile societatii emitente  sau 265. Alte titluri imobilizate daca procentul este mai mic de 20%.

Inregistrarea achizitiei de actiuni cu scopul detinerii pe termen lung (imobilizari financiare)

– cu numerar
261/263/265                          =                                  5121

prin participarea in natura

– Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a imobilizarii
           %                  =                         213/214   – valoare imobilizare
        281                                               – amortizarea cumulata
  261/263/265                                        – valoare actiuni primite
 
Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite, care depaseste valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale
261/ 263/265              =                     1068
                                                    Alte rezerve
 
La data bilantului, titlurile se evalueaza la costul de achizitie mai putin eventualele ajustari
Diferenta nefavorabila de valoare se inregistreaza pe seama cheltuielilor.
6863                           =                                  296
Cheltuieli financiare privind ajustarile               Ajustari pentru pierderea
     pentru pierderea de valoare                   de valoare a imobilizarilor financiare
      a imobilizarilor financiare             
 
Inregistrarea achizitiei de actiuni pe termen scurt, in mod direct

508                              =                                  512
Alte investitii pe termen scurt                   Conturi la banci in lei
  si creante asimilate
La data bilantului, titlurile se evalueaza la costul de achizitie mai putin eventualele ajustari
Diferenta nefavorabila de valoare se inregistreaza pe seama cheltuielilor.
6864                           =                                  598
Cheltuieli financiare privind ajustarile               Ajustari pentru pierderea de valoare a
     pentru pierderea de valoare                          altor investitii pe termen scurt si
      a  activelor circulante                                          creante asimilate
 
3. Achizitia titlurilor se efectueaza prin intermediul unei societati de brokeraj.
Clientul pune la dispozitia acesteia o suma de bani convenita, pe care aceasta o va investi conform ordinelor clientului sau din initiativa sa.

Periodic, societatea de investitii remite investitorului un extras de cont in care sunt prezentate sumele investite, titlurile in care au fost efectuate investitiile, operatiile de vanzare si cumparare efectuate precum si comisionul societatii de investitii.

– Plasarea ordinului de achizitie de valori mobiliare catre un intermediar si cumpararea de valori mobiliare
 
5081/analitice                              =                      5092         – suma investita           
Alte titluri de plasament              Varsaminte de efectuat pentru alte
                                                              investitii pe termen scurt
 
-Depunerea sumelor  in contul brokerului
 
     5092                                  =                      5121         – plata sumei convenite
Varsaminte de efectuat pentru alte        Conturi la banci in lei
       investitii pe termen scurt
 
– Vanzarea actiunilor cu castig
461                                         =                      %                                 – suma incasata
 Debitori diversi                                         5081/analitice    – valoarea contabila
                                                         Alte titluri de plasament

                                                               – dieferenta: suma  incasata – valoarea titlurilor

Castiguri din investitii pe termen scurt cedate  
– Vanzarea actiunilor in pierdere
%                                 =                      5081/analitice    –   valoarea titlurilor
461                                         Alte titluri de plasament   – suma incasata
Debitori diversi
                                             – diferenta valoarea titlurilor – suma incasata

Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate        
Valoarea de iesire a stocului de titluri se determina prin una din metodele FIFO, LIFO, CMP similar iesirilor de stocuri
 
 – Retinerea comisioanelor datorate catre broker
622                                         =                     461                                    
Cheltuieli privind comisioanele                  Debitori diversi
        si onorariile
 
– Incasarea sumelor din contul brokerului, reprezentand castigul net din vanzari
5121                                       =                      461   
Conturi la banci in lei                                    Debitori diversi
 

Evaluarea titlurilor cotate pe o piata financiara reglementata la data bilantului se face la cursul ultimei zile de tranzactionare

– scaderea valorii
668                                          =                                  5081
 Alte cheltuieli financiare                              Alte titluri de plasament
 
-cresterea valorii
 5081                                                  =                      768
Alte titluri de plasament                         Alte venituri financiare

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 27 iunie 2014

Leave a Reply