Monografie contabila: Antrepriza constructii

Monografie contabila: Antrepriza constructii

Veti regasi mai jos un model pentru monografia contabila pentru antrepriza in constructii, din punct de vedere al antreprizatorului, care are si angajati proprii ce executa lucrari si care detine contracte de subantrepriza cu diversi colaboratori.

Reglementarile aplicabile din punct de vedere contabil si fiscal se regasesc in OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare  si in Codul Fiscal, cu modificarile si complatarile ulterioare HG 44/2003, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Codului Fiscal.

1.  Incasarea de avansuri (conform prevederilor contractuale)

– Facturarea avansurilor catre beneficiar

          411                 =                                 419
Clienti                                        Clienti creditori

411                =                               4427
Clienti                                        TVA colectata

– incasarea
5121               =                                  411
Conturi la banci in lei                                Clienti

2. In urma contractelor incheiate cu subcontractorii se inregistreaza facturile de avans primite de la acestia:

– Primire facturi de avans
%                     =                      401

409                                  Furnizori
Furnizori- debitori
4426
TVA deductibila

– Primire facturi pentru lucrarile executate de catre subcontractori
%                                 =                      401  – contravaloarea servicii
628                                               Furnizori
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
4426
TVA deductibila

– Plata  facturilor si reglarea avansurilor acordate
401                 =                       5121      – diferenta de plata
Furnizori                                          Conturi la banci in lei

401                     =                        409       – avansuri platite
Furnizori                                          Furnizori debitori

3.  Diverse taxe pentru obtinerea autorizatiilor de constructie (daca este cazul)

635                             =                      446
Cheltuieli cu alte impozite,        Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
taxe si varsaminte asimilate
si plata
446                                =                      5121
Alte impozite, taxe si                 Conturi la banci in lei
varsaminte asimilate

4. Cheltuielile proprii
– Salarii
641                                         =                      421
Cheltuieli cu salariile personalului             Personal – salarii datorate

– CAS     
6451                        =                                  4311
Contributia unitatii la asigurarile sociale    Contributia unitatii la asigurarile sociale

– Sanatate
6453                        =                                  4313
Contributia angajatorului pentru       Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate          asigurarile sociale de sanatate

– Fondul de somaj
6452                        =                                  4371
Contributia unitatii pentru                            Contributia unitatii la
ajutorul de somaj                                    fondul de somaj

– Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
6453                          =                                  4313/analitic
Contributia angajatorului pentru       Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate          asigurarile sociale de sanatate

– Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale
6453                          =                                  4381/analitic
Contributia angajatorului pentru                 Alte datorii sociale
asigurarile sociale de sanatate

  – Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
6451                           =                                   4311
Contributia unitatii la asigurarile sociale    Contributia unitatii la asigurarile sociale

  – Inregistrarea amortizarii
6811                                       =                      2813
Cheltuieli de exploatare privind       Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de
amortizarea imobilizarilor“                 transport, animalelor si plantatiilor

– Cheltuieli cu materii prime si materiale
601                                       =                      301
Cheltuieli cu materiile prime      Materii prime/ analitice

6021              =                      3021
Cheltuieli cu materialele            Materiale auxiliare
auxiliare

– Inregistrarea cheltuielilor cu energia electrica, apa si gaze
%                                 =                      401
605                                                    Furrnizori
Cheltuieli privind energia si apa
6022
Cheltuieli privind combustibilii
4426
TVA deductibila

5. La sfarsitul fiecarei perioade se inregistreaza productia in curs.
332                 =                                  712
Servicii in curs de executie              Venituri aferente costurilor

–   Inchiderea contului 712
712                 =                      121
Venituri aferente costurilor        Contul de profit si pierdere
serviciilor in curs de executie

6. La inceputul perioadei urmatoare se reia inregistrarea stocurilor de servicii in curs de executie, cu suma de la finele perioadei anterioare
712                 =                      332
Venituri aferente costurilor        Servicii in curs de executie
serviciilor in curs de executie

Inregistrarile se repeta lunar pana la finalizarea constructiei.

7. Facturarea  lucrarilor catre client conform prevederilor contractuale, la receptia lucrarilor efectuate, sau periodic pe baza situatiilor de lucrari partiale:
411                 =                                704
Clienti                       Venituri din servicii prestate
411                =                                    4427
Clienti                                       TVA colectata

–   Retinerea unei garantii de buna executie din factura (daca este prevazut in contract)
2678                       =                                  411
Alte creante imobilizate                                Clienti

–  Constituirea unui provizion pentru garantia acordata
6812                                 =                                  1512               –           valoarea garantiei
Cheltuieli de exploatare                   Provizioane pentru garantii
privind provizioanele                           acordate clientilor

–  Reglarea avansurilor incasate si incasarea diferentei
5121                 =                                  411
Conturi la banci in lei                             Clienti

419                        =                                  411
Clienti creditori                                           Clienti

–  Incasarea garantiei, la expirarea perioadei
5121               =                                  2678
Conturi la banci in lei                        Alte creante imobilizate

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 09 mai 2014

Leave a Reply