Monografie contabila: Ajustare TVA

Monografie contabila: Ajustare TVA

O firma neplatitoare de TVA in acest moment, cu cod CAEN 4774, doreste sa devina platitoare de TVA prin optiune deoarece valoarea facturilor cu TVA aferente cheltuielilor este mai mare decat a marfurilor vandute cu TVA.

Dupa ce se inregistreaza ca platitoare de TVA, terbuie facuta ajustarea TVA pentru marfa aflata in stoc si pentru un mijloc fix in valoare de 161.200 lei cu amortizare de 96 luni?

Din pretul de vanzare afisat in magazin se va extrage TVA-ul (pretul continand deja TVA)?

Care este monografia contabila cu ajustarea TVA aferent stocului de marfa si a utilajului achizitionat?

Mentionez ca o parte din stoc (proteze) a fost achizitionat cu TVA de 9 %, iar cealalta parte cu TVA de 24%.

Raspuns:

Potrivit prevederilor pct. 53 din Normele de aplicare a art. 148 din Codul fiscal, persoana impozabila poate sa ajusteze taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in situatia in care persoana impozabila castiga dreptul de deducere a taxei. Ajustarea in acest caz reprezinta exercitarea dreptului de deducere si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, dupa caz, intr-un decont de taxa ulterior.

La inregistrarea in scopuri de TVA se ajusteaza taxa deductibila aferenta:

– bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul normal de taxare;
– activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul de scutire. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxa.
– achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit inainte de data trecerii la regimul normal si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

Inregistrare ajustare TVA aferenta stocurilor si activelor ca urmare a inregistrarii ca platitor de TVA:
4426                           =                      3xx, 2xx

Pentru marfa din stoc:
Achizitiile au fost efectuate in perioada in care societatea nu a fost inregistrata ca platitor de TVA prin urmare, costul de achizitie cuprinde si TVA facturat de furnizor.

Determinare TVA din valoarea contabila a stocurilor:
(Valoare stoc (inclusiv TVA) /1,24) x 24%
Sau
(Valoare stoc (inclusiv TVA) /1,09) x 9%

Inregistrare in contabilitate a TVA calculata prin scaderea valorii stocului cu valoarea TVA ce a fost inclus initial:
     4426                                  =                      371
TVA deductibila                                          Marfuri

In cazul in care marfa este evidentiata in contabilitate la pretul cu amanuntul se inregistreaza si TVA aferenta pretului de achizitie si  adaosului comercial
371                                   =                                  4428
Marfuri                                                     TVA neexigibila

Ca urmare a inregistrarii ca platitor de TVA, pretul de vanzare va creste cu valoareaTVA aferenta adaosului comercial.

Mijlocul fix cu durata de amortizare este bun de capital avand o durata de viata mai mare de 5 ani.
Pentru calculul TVA de ajustat in acest caz se vor avea in vedere urmatoarele:
– potrivit art. 149 din Codul Fiscal perioada de ajustare incepe de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate,
– taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, in conditiile in care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza, pe o perioada de 5 ani,
– Ajustarea deducerii se face in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare.
– TVA inclusa in costul de achizitie
161.200/1,24 x 24% = 31.200 lei
– la data inregistrarii ca platitor de TVA se determina partea din perioada de ajustare ramasa, perioada de ajustare fiind de 5 ani.

De exemplu daca achizitia a avut loc in anul 2012, iar inregistrarea ca platitor de TVA are loc in anul 2014 perioada de ajustare este de 5 ani 2012 – 2016 inclusiv iar perioada de ajustare ramasa  este de 3 ani ( 2014- 2016).

TVA de ajustat:
31.200 x 3 ani/5 ani = 18.720 lei

4426                                  =                      213                             18.720
TVA deductibila                    Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Decontul de TVA
–  valoarea ajustarii se declara in Decontul 300 la randul 30 Regularizari taxa dedusa

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 14 noiembrie 2014

Leave a Reply