Monografie contabila: Actiuni primite gratuit

Monografie contabila: Actiuni primite gratuit

Potrivit Ordinului MFP nr. 1802/2014 (noile reglementări contabile), acţiunile pe termen scurt primite fără plată se reflectă în activul patrimonial al societăţii în corespondenţă cu conturile de veniturile financiare.

Referitor la procedura aplicabilă în cazul prezent, în contabilitate, acţiunile pe termen scurt primite fără plată, se reflectă, în baza contractului de achiziţie, prin articolul:

501. Acţiuni (analitic pentru fiecare entitate) = 768. Alte venituri financiare

La finalul lunii, contul de venituri se închide, prin articolul:

768. Alte venituri financiare = 121. Contul de profit şi pierdere

Din punct de vedere al documentelor justificative, acţiunile pe termen scurt primite fără plată se reflectă în baza: contractelor de vânzare – cumpărare, comunicărilor societăţii la care societatea deţine acţiunile, notelor de calcul, notelor contabile.

La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, verificăm tranzacţiile privind achiziţia de acţiuni, conform contractelor.

Operaţiunile privind acţiunile pe termen scurt primite de societate fără plată, trebuie cuprinse, prezentate şi dezvoltate printr-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii în cauză iar în situaţia societăţii care nu are administrator, politica contabilă se aprobă de persoana care are obligaţia gestionării acesteia.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 16 octombrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor