Mongrafie contabila: Ajustare situatii financiare

Mongrafie contabila: Ajustare situatii financiare

Descoperirea de fraude și erorile care arată că situațiile financiare anuale sunt incorecte, se încadrează în seria evenimentelor ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale. Prin urmare, ajustarea situaţiilor financiare anuale determină actualizarea de către persoana juridică a valorilor recunoscute în situațiile financiare anuale care au fost anterior recunoscute.

Ajustarea se poate opera numai dacă nu este depășită data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru emitere. În situația în care este depășită data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru emitere, evenimentele vor fi tratate ca o eroare contabilă aferentă exerciţiului precedent, în temeiul punctului 63 alin. 5 din OMFP nr. 3055/2009.

Caz practic nr. 1 – Erori contabile care conduc la ajustarea situaţiilor financiare

Exemplu: Contabilul societăţii X SRL descoperă în 20 ianuarie 2014 că firma a încasat contravaloarea unei facturi de prestări servicii în sumă de 10.000 lei, fără ca respectiva factură să fi fost înregistrată în contabilitate în anul 2013, anul în care a fost emisă.

Circumstanțe: Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013 sunt autorizate pentru emitere la data de 30 mai 2014. Considerăm că valoarea facturii în speță este semnificativă.

Temei legal aplicat acestui caz: punctul 63 alin. 4 din OMFP nr. 3055/2009.

În aplicarea acestui temei și luând in considerare că nu este depășită data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru emitere, pentru cazul mai sus prezentat, situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2013 ale societăţii X SRL vor fi afectate prin următoarele înregistrări contabile:

(1.1) Corectarea erorii:

4111. Clienţi

=

%

704. Venituri din prestări de servicii

4427. TVA colectată

(1.2) Majorările de întârziere:

6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi/analitic distinct „Majorări de întârziere”

=

4481. Alte datorii faţă de bugetul statului/analitic distinct „Majorări de întârziere”

Caz practic nr. 2 – Falimentul unui client care conduce la ajustarea situaţiilor financiare

Exemplu: În anul 2013, Societatea Y SRL a vândut ouă unui client în sumă de 7.000 lei, TVA inclus. În octombrie 2013, criza economică impactează situația clientului, iar acesta anunță dificultăți financiare majore, motiv pentru care estimează probabilitatea achitării unei sume de 4.200 lei (60%). Contabilul societății Y SRL constituie o ajustare pentru deprecierea creanțelor clienți pentru probabilitatea de neîncasare, 40% x 7.000 lei =2.800 lei. În data de 27 ianuarie 2014, instanța de judecată pronunță falimentul clientului.

Circumstanțe: Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013 sunt autorizate pentru emitere la data de 30 mai 2014. Considerăm că valoarea facturii în speță este semnificativă.

Temei legal aplicat acestui caz: punctul 62 alin. 4 din OMFP nr. 3055/2009

În aplicarea acestui temei și luând in considerare că nu este depășită data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru emitere, pentru cazul mai sus prezentat, situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2013 ale societăţii Y SRL vor fi afectate prin următoarele înregistrări contabile:

Majorarea valorii ajustării pentru depreciere pentru suma de 4.200 lei  (7.000 lei – 2.800 lei = 4.200 lei):

6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante / analitic distinct „Clienți in faliment”

=

491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți/ analitic distinct „Clienți in faliment”


Baza legala:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – „Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucuresti – 2013.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 08 ianuarie 2015

Leave a Reply