Modificari Fondul de risc si accidente

Modificari Fondul de risc si accidente

Normele de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale vor fi actualizate, dupa ce un proiect de act normativ in acest sens a fost aprobat recent de Executiv. Printre modificarile aduse se numara introducerea unei noi obligatii declarative pentru angajatorii care isi schimba activitatea principala, implicit a clasei CAEN aferente acesteia.

Normele metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, valabile incepand cu anul 2008, vor fi modificate, dupa ce Ministerul Muncii a publicat un proiect de act normativ in acest sens, documentul fiind aprobat de Executiv in sedinta din 30 aprilie 2013.

Concret, este vorba despre Hotararea Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008, care modifica cateva dintre prevederile din domeniu si potrivit informatiilor publicate de Guvern, va intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial.

Astfel, va fi modificat actul normativ care stabileste baza de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In prezent, baza de calcul este cea prevazuta la art. 101 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, adica fondul brut lunar de salarii realizat. Conform aceleiasi legi, in situatia in care intr-o unitate exista activitati incadrate in mai multe clase de risc, baza de calcul o reprezinta fondul de salarii corespunzator activitatilor incadrate in fiecare clasa de risc.

Totusi, hotararea elaborata de Ministerul Muncii si aprobata recent de Guvern stabileste ca baza lunara de calcul a contributiei de asigurare nu va mai fi prevazuta de Legea nr. 346/2002, ci de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit Codului fiscal, baza de calcul reprezinta suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele fizice rezidente si nerezidente (care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor), respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Actul normativ aprobat de guvernanti modifica, de asemenea, si perioada de referinta pentru stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat. Astfel, daca in prezent perioada de referinta este anul 2005, noile dispozitii stabilesc ca perioada de referinta va fi 2009-2011.

Noi obligatii declarative pentru angajatorii care isi schimba activitatea principala

Hotararea mentionata aduce modificari majore si in ceea ce priveste schimbarea activitatii principale de catre angajator. Astfel, in prezent, angajatorii care isi modifica activitatea principala, implicit codul CAEN aferent, vor plati cota de contributie aferenta noului tarif de risc incepand cu luna urmatoare schimbarii activitatii principale, in baza declaratiei pe propria raspundere depuse.

Conform regulilor introduse recent de ministerul de resort, modificarile privind activitatea principala trebuie, in mod obligatoriu, specificate in Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 1045/2012.

Formularul 112 poate fi consultat in fisierul atasat.

Ca si pana acum, angajatorii care isi modifica activitatea principala vor plati cota de contributie aferenta noii clase CAEN incepand cu luna urmatoare schimbarii activitatii principale.

Atentie! Termenul de declarare si plata a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat este cel prevazut de Codul Fiscal, adica pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile.

Clasele de risc si stabilirea contributiei de asigurare

In ceea ce priveste clasele de risc, actul normativ citat nu aduce schimbari majore normelor actuale. Astfel, ca si in prezent, clasele de risc se stabilesc pe categorii de activitati ale economiei nationale codificate in clase CAEN si se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta:

  • I1 – numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
  • I2 – numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
  • I3 – numarul cazurilor asigurate de boli profesionale raportat, la 1.000 de salariati;
  • I4 – numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati.

Nici formula de calcul a clasei de risc nu s-a schimbat, fiind urmatoarea: CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4):4, unde:

  • CR1 – clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I1;
  • CR2 – clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I2;
  • CR3 – clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I3;
  • CR4 – clasa de risc aferenta indicelui de frecventa I4.

In plus, hotararea pastreaza aceeasi formula ca si pana acum in ceea ce priveste stabilirea contributiei de asigurare. Mai exact, conform reglementarilor, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata lunar de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, se determina prin urmatoarea formula:

 C = ( TR  *  BC )  /  100

* TR – tariful de risc aferent clasei CAEN declarata de angajator;
* BC – baza lunara de calcul corespunzatoare lunii anterioare perioadei de plata a contributiei.

Leave a Reply