Modificare Ordinul 1802/2014 > Ordinul 4160/2015

Modificare Ordinul 1802/2014 > Ordinul 4160/2015

Ordinul 4160/2015 privind reglementarile contabile publicat in Monitorul Oficial din 21/12.01.2016 aduce o serie de modificari si completari Ordinului 1802/2014.

Cinci dintre ele sunt sintetizate mai jos :

1.Transferuri in si din categoria investitiilor imobiliare:

Entitatea va efectua transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării, evidenţiată de:

a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor;
b) începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării, pentru un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria stocurilor; (s-a eliminat)
c) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor în categoria investiţiilor imobiliare; sau
d) începerea unui leasing operaţional cu o altă parte, pentru un transfer din categoria stocurilor în categoria investiţiilor imobiliare. (s-a eliminat)

2. S-a introdus o prevedere noua legata de evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare

Astfel, prin derogare de la principiul evaluarii la cost de productie sau achizitie, în cazul achiziţionării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziţie difera de suma care urmeaza sa fie rambursata la scadenta se aplica urmatoarele :
• daca suma platita la achizitie este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.
• dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

3.Se completeaza definitia activelor cu ciclu lung de fabricatie :

Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

Noutatea este introducerea termenului de 1 an.

4.Se completeaza prevederile privind contabilitatea certificatelor verzi cu urmatoarele :

La sfârşitul exerciţiului financiar, pentru certificatele verzi amânate inregistrate in calitate de entitate beneficiara, reflectate în contul 266 «Certificate verzi amânate», nu se  înregistrează în contabilitate eventualul plus de valoare aferent acestora, determinat în funcţie de preţul de tranzacţionare publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzacţie.

La primirea certificatelor verzi, veniturile amânate se transferă în venituri ale perioadei :

472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 7411 «Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri» cu reflectarea concomitentă a certificatelor verzi :

507 «Certificate verzi primite» = 266 «Certificate verzi amânate».

Diferenţa dintre valoarea certificatelor verzi astfel determinată şi valoarea stabilită în funcţie de preţul de tranzacţionare de la data primirii acestora reprezintă venit financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuială financiară (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), după caz.”

5. Se introduce o prevedere suplimentara privind evaluarea la sfarsit de luna a elementelor in valuta :

Astfel, se precizeaza ca prevederile privind evaluarea la final de perioada a elementelor in valuta se aplica si avansurilor în valută acordate entităţilor afiliate, asociate şi entităţilor controlate în comun, respectiv încasate de la acestea.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 04 martie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor