Mod de calcul scutire impozit pe profitul reinvestit

Mod de calcul scutire impozit pe profitul reinvestit

Modul in care se va calcula scutirea de impozit pe profitul reinvestit a fost aprobat printr-o hotarare de Guvern care a modificat Normele de aplicare a Codului fiscal si care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Acest lucru vine ca urmare a noutatilor introduse in legislatia fiscala, care stabilesc ca persoanele juridice isi vor putea scuti de impozit profitul reinvestit in echipamentele noi, intre 1 iulie 2014 si 31 decembrie 2016.

Normele de aplicare a masurii privind scutirea de impozit pe profitul reinvestit au fost aprobate prin HG nr. 421/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 384 din 23 mai 2014. Acest act normativ a modificat si a completat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004. De altfel, documentul a fost lansat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice pe 8 mai, iar Guvernul l-a aprobat, in sedinta saptamanala din 20 mai. 

Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice va fi scutit de impozit, intre 1 iulie 2014 si 31 decembrie 2016 inclusiv, conform OUG nr. 19/2014, care a schimbat Codul fiscal. Astfel, echipamentele scutite de impozitul pe profit vor fi masinile, utilajele si instalatiile de lucru din subgrupa 2.1 a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe din HG nr. 2.139/2004

Potrivit OUG nr. 19/2014, echipamentele tehnologice scutite de impozitul pe profit trebuie sa fie folosite in scopul desfasurarii activitatii si sa fie noi. In plus, in documentul citat se subliniaza ca echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care:

 • nu au fost utilizate anterior datei achizitiei/punerii in functiune;
 • au durata normala de functionare/durata de utilizare economica integral neconsumata, la data achizitiei/punerii in functiune.

Concret, prin productia de echipamente tehnologice se intelege realizarea acestora in regie proprie, conform HG nr. 421/2014.

Sursele proprii sau atrase de finantare a echipamentelor tehnologice nu se iau in calcul pentru determinarea profitului contabil brut

Scutirea de impozit se va aplica profitului contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice, fiind calculata trimestrial sau anual, se precizeaza in OUG nr. 19/2014. Mai exact, scutirea va fi acordata investitiilor realizate in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Totusi, daca un contribuabilul inregistreaza in evidenta contabila si surse proprii sau atrase de finantare a echipamentelor tehnologice, acestea nu se iau in considerare pentru determinarea profitului contabil brut, se mentioneaza in HG nr. 421/2014.

De asemenea, suma profitului scutita de impozit, mai putin partea aferenta rezervei legale, va fi repartizata la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate, pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil brut inregistrat, conform OUG nr. 19/2014.

Totodata, rezerva astfel constituita urmeaza sa fie impozitata la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva, se mentioneaza in ordonanta care va intra in vigoare la inceputul lunii iulie.

Totusi, daca la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila, nu se recalculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit, se mai scrie in OUG nr 19/2014.

Conform ordonantei mentionate, indiferent daca se aplica sistemul trimestrial sau anual, valoarea fiscala a echipamentelor tehnologice respective se amortizeaza linear sau degresiv, potrivit art. 24 din Codul fiscal, neputandu-se opta pentru amortizarea accelerata.

In plus, pentru echipamentele tehnologice, care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie inregistrate in perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016 si puse in functiune in aceeasi perioada potrivit art. 24 din Codul fiscal, se subliniaza in OUG nr 19/2014.

Calculul scutirii de impozit pe profit pentru sistemul trimestrial

Pentru a fi mai clar modul in care se va face scutirea de impozit pe profitul reinvestit, in HG nr. 421/2014 este dat urmatorul exemplu de calcul, in cazul contribuabililor care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit:

 • Societatea A achizitioneaza si pune in functiune in luna octombrie 2014 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei.
 • Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este 500.000 de lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este 200.000 de lei.
 • La sfarsitul trimestrului IV 2014, societatea comerciala inregistreaza un profit impozabil de 600.000 lei.
 • Impozitul pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului III este 50.000 de lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat, dupa aplicarea facilitatii, se parcurg patru etape, se mentioneaza in documentul citat.

Astfel, mai intai, se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2014:

 • 600.000 x 16% = 96.000 lei
 • 96.000 – 50.000 = 46.000 lei.

Dupa ce s-a determinat ca impozitul pe profit aferent trimestrului IV din 2014 este de 46.000 de lei, se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit.

Conform recentei HG, avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 in suma de 200.000 lei acopera investitia realizata, impozitul pe profit scutit este: 70.000 x 16% = 11.200 lei.

Apoi, din impozitul pe profitul scutit, de 11.200 de lei, se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii: 46.000 – 11.200 = 34.800 lei.

In aceste conditii, potrivit aceluiasi act normativ, repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se va face astfel:

 • determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii potrivit legii; in acest caz, se presupune ca societatea A repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale: 70.000 x 5% = 3.500 lei;
 • determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve: 70.000 – 3.500 =66.500 lei.

Ce solutie vor avea contribuabilii care aplica impozitul anual?

Pentru a calcula scutirea de impozit pe profitul reinvestit de catre contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, in HG nr. 421/2014 apare urmatorul exemplu:

 • La sfarsitul anului 2015 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 2,5 milioane de lei.
 • Profitul contabil brut aferent anului 2015 este de 1,9 milioane de lei.
 • Societatea achizitioneaza si pune in functiune in luna martie 2015 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 de lei, in luna iulie un echipament tehnologic in valoare de 110.000 de lei si in luna octombrie un echipament tehnologic in valoare de 90.000 de lei.

In acest caz, contribuabilul trebuie sa parcurga cinci etape.

Astfel, pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2015, dupa cum se mentioneaza in HG nr. 421/2014: 2.500.000 x 16% = 400.000 lei.

Apoi, se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice: 70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei.

Conform HG nr. 421/2014, avand in vedere faptul ca profitul contabil brut acopera investitiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este: 270.000 x 16% = 43.200 lei.

In aceste conditii, se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii astfel: 400.000 – 43.200 = 356.800 lei.

In plus, dupa ce sunt finalizate calculele se mai sus, se poate repartiza rezerva sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale.

Potrivit actului normativ, in acest caz, se presupune ca, societatea repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale in urmatorul mod:

 • determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii potrivit legii: 270.000 x 5% = 13.500 lei;
 • determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve: 270.000 – 13.500 =256.500 lei.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 20 iunie 2014

Leave a Reply