Microintreprindere – Venituri din diferente de curs valutar

Microintreprindere – Venituri din diferente de curs valutar

In sensul Titlului IV^1 din Codul fiscal – care trateaza impozitul pe venitul microintreprinderilor – , art. 112^1 , o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaza venituri din alte activitati decat in :
– domeniul bancar,
– domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii,
– domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului

b) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;

c) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.

Baza impozabila – conform art. 112^7 din Codul fiscal – a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii de exploatare;
e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

Deci veniturile din diferente de curs valutar inregistrate in contabilitate  :
– la incasarea creantelor in valuta;
– la evaluarea creantelor in valuta,inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar;
– rezultate din decontarea datoriilor in valuta si evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar;
– din evaluarea disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a depozitelor si a altor valori de trezorerie in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar;
– sau orice alte situatii neamintite aici care genereaza diferente favorabile de curs valutar;
se includ in baza impozabila de la art. 112^7.

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, contribuabilul va comunica, in termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este indeplinita conditia respectiva, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni – formular 010

Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal.

Pentru anul 2013, veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt cele de natura celor prevazute la art. 112^7 din Codul fiscal, inregistrate:
– incepand cu 1 ianuarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor de la aceasta data inclusiv;
– incepand cu 1 februarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor de la aceasta data inclusiv.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Practic, o microintreprindere care are o cifra de afaceri 0 dar la reevaluarea disponibilitatilor si creantelor in valuta de exemplu inregistreaza venituri din diferente de curs valutar de 65.001 euro x 4.4287 lei/euro = 287.870 lei va deveni platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita de 65.000 de euro.

Baza legala pentru aceasta afirmatie este art. 112^6 :
„Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si (7), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. In cazul contribuabililor prevazuti la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza in mod corespunzator de la 1 februarie 2013.”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 31 mai 2013

Leave a Reply