Manual politici contabile – 10 aspecte esentiale

Manual politici contabile – 10 aspecte esentiale

1.     Sub aspectul regulilor contabile (pct. 575 din O 1802/2014), trebuie avuta în vedere existența unui manual de politici contabile precum si existența unei proceduri de aplicare a acestui manual.

2.     Cei care nu detin un astfel de manual risca amenzi cuprinse intre  300 si 4.000 lei.

3.     Forma documentului – exista un format obligatoriu ?

Legislatia contabila nu prevede un format obligatoriu al manualului – de asemenea nu prevede daca trebuie listat sau poate fi pastrat in format electronic. Prin urmare consideram ca oricare din variante este acceptata.

4.     Actualizarea manualului

Manualul trebuie actualizat in permanenta atat cu noile modificari legislative dar si cu modul de tratare a spetelor noi cu care se confrunta entitatea.

Pentru a sti ce ai aplicat la un moment da teste bine sa pastrezi o arhiva a tuturor versiunilor manualului cu mentionarea perioadei in care au fost valabile.

5.     Ce politici contabile trebuie prezentate in manual?

Iata cateva exemple:

·        alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor;

·        reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora;

·        înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată;

·        alegerea metodei de evaluare a stocurilor;

·        contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

6.     Ce sunt de fapt aceste politici ?

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

7.     Cine trebuie sa elaboreze politicile contabile?

Politicile trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

8.     Se pot modifica politicile contabile o data stabilite?

Da, acest lucru este posibil, dar modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de :

a) inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată  în notele explicative la situațiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autorități competente şi care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

 Modificarea de politică contabilă la inițiativa entității poate fi determinată de:

‐ o modificare excepțională intervenită în situația entității sau în contextul economico‐financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;

‐ obținerea unor informații credibile şi mai relevante.

9. Ce situatii justifica modificarea de politici contabile?

Iata cateva exemple:

‐ admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entității sau retragerea lor de la tranzacționare;

‐ schimbarea acționariatului, datorată intrării într‐un grup, dacă noile metode asigură furnizarea unor informații mai fidele;

‐  fuziuni  şi divizări efectuate la valori contabile, caz în care se impune armonizarea politicilor contabile ale societății absorbite cu cele ale societății absorbante etc.

Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:

a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacții, alte evenimente sau condiții care diferă, ca fond, de cele care au avut loc anterior; şi

b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacții, alte evenimente sau condiții care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

10.   Ce se intampla cand nu ai prevazut un tratament contabil pentru o anumita situatie?

În cazul efectuării unor operaţiuni pentru care nu există prevedere expresă în prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua înregistrările contabile în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cu completarea şi aprobarea ulterioară a politicilor contabile aplicate în aceste cazuri, dar nu mai târziu de întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 13 septembrie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor