Majorare capital social – documentatie necesara

Majorare capital social – documentatie necesara

Majorarea capitalului social este o practică uzuală a societăților comerciale, înregistrată destul de des la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Așa cum prevăd reglementările în vigoare, această mențiune poate fi efectuată în cazul societăților cu răspundere limitată, societăților pe acțiuni, în cazul societăților listate la bursă ori în situația în care aceasta se face prin aportul unor imobile terenuri sau bunuri mobile.

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor sunt urmatoarele:

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea AGA sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administratie/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv (original);
 • Dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului in natura (copie certificata); in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
 • Raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de directorul ONRC de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate (original);
 • Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii);
 • Actul constitutiv actualizat;
 • Prospectul de emisiune avand semnaturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, in caz de subscriptie publica (in copie); in cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF (in forma autentica);

Daca este cazul:

 • hotararea AGA prin care se limiteaza sau se ridica dreptul de preferinta, pentru publicare in Monitorul Oficial si mentionare in registrul comertului;
 • decizia consiliului de administratie/directoratului de restrangere sau ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti, pentru publicare în Monitorul Oficial;
 • in cazul majorarii capitalului social prin oferta publica primara sau pe baza de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării adresate de societate ASF cu privire la rezultatele ofertei publice;
 • situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune, in copie;
 • actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare, dupa caz, in situatia in care majorarea capitalului social se efectueaza prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii, in copie;
 • dovezile privind emiterea, subscrierea si plata obligatiunilor, hotararea AGA privind emiterea de obligatiuni convertibile in actiuni si hotararea corespunzatoare a adunarii generale a obligatarilor, in cazul in care majorarea capitalului social se efectueaza prin conversia obligatiunilor in actiuni;

Daca este cazul:

 • declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii asociati care prin majorare au dobandit parti sociale din care sa rezulte ca indeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate;
 • certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
 • imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

 • 220 lei – taxele de registru;
 • 132 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin;
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Sursa: contzilla.ro si avocatnet.ro

Data aparitiei: 16 august 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor