Livrarea de ambalaje – sfera TVA

Livrarea de ambalaje – sfera TVA

Conform prevederilor legale in vigoare, transferul de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania, pe care il face o persoana impozabila catre un alt stat membru UE, este asimilat cu o livrare intracomunitara cu plata, exceptand situatia non-transferurilor.

Precizarile aduse de Ordinul MFP 3417/2009, subliniaza urmatoarele:

– daca partea contractanta sau partile contractante din Romania realizeaza evaluari sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale, se considera ca parte a acestora orice bun incorporat in produsul prelucrat;

– ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

In privinta locului de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare, acesta este:

– locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice;

-daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile;

-in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Conform Normelor de aplicare a Codului fiscal, in legatura cu dispozitiile mai sus prezentate, mai notam  si urmatoarele aspecte:

– ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost realizate lucrari ori evaluari, sau bunurile incorporate in acestea, sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat;

– in situatia in care pe teritoriul Romaniei se efectueaza lucrari si evaluari ale bunurilor mobile corporale de origine comunitara, persoana care primeste bunurile in vederea realizarii lucrarilor trebuie sa inscrie bunurile in registrul bunurilor primite, iar beneficiarul persoana impozabila stabilit in Romania, care trimite bunuri mobile corporale pentru a fi efectuate lucrari sau evaluari intr-un alt stat membru, va tine evidenta bunurilor cu ajutorul registrului non-transferurilor.

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG44/2004 privind Normele la Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; OMFP 3417/2009

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 08 ianuarie 2014

Leave a Reply