Legea societatilor comerciale – 10 termene de referinta

Legea societatilor comerciale – 10 termene de referinta

Prezentam un rezumat din Legea societatilor comerciale, nr.31/1990, privind termenele cele mai importante de luat in seama:

·         30 de zile este termenul in care orice persoană interesată poate face recurs impotriva hotărarii judecătoreşti de dizolvare (termenul se calculeaza de la efectuarea publicităţii prin afişare pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului)

·         30 de zile este termenul la care societatea comercială impotriva căreia s-a dispus dizolvarea poate formula recurs (termenul se calculeaza de la comunicarea hotărarii judecătoreşti, in condiţiile Codului de procedură civilă)

·         15 zile este termenul  de la data incheierii actului constitutiv la societăţi pe acţiuni prin subscripţie publică in care  fondatorii, primii administratori sau, dacă este cazul, primii membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societăţii in registrul comerţului in a cărui rază teritorială işi va avea sediul societatea.

·         5 zile este termenul in care judecatorul delegat, prin incheiere, are obligatia de a dispune constituirea unei societati (termenul se calculeaza de la data la care sunt indeplinite cerintele legale)

·         Cel putin 30 de zile este termenul de intrunire pentru adunarea generala a actionarilor , termen care se calculeaza de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

·         15 zile este termenul la care, pentru a fi opozabile tertilor, hotărarile adunării generale vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate in registru şi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.

·         30 de zile este termenul in care , in cazul dizolvării voluntare, asociaţii pot reveni asupra hotărarii luate , atata timp cat nu s-a făcut nici o repartiţie din activ, caz in care noua hotărare se va menţiona in registrul comerţului la data expirării termenului de 30 de zile de la data publicării acesteia in Monitorul Oficial.

·         30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial  este termenul dupa care dizolvarea societatii inainte de termenul fixat produce efecte fata de terti.

·         Un an este termenul maxim in care lichidarea societatii trebuie terminata, termen care curge de la data dizolvarii.

·         30 de zile de la dezolvare este termenul maxim in care trebuie numiti lichidatorii.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 12 ianuarie 2015

Leave a Reply