Intrebari si raspunsuri din contabilitate conform noilor reglementari

Intrebari si raspunsuri din contabilitate conform noilor reglementari

In materialul de mai jos s-au actualizat cu ultimele modificari cele 100 de intrebari si raspunsuri din contabilitate, pentru antreprenori:

1. Cand este suficient bonul si cand este  necesara factura ?

Legislatia fiscala permite deducerea TVA de pe bon daca  valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro si  bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Asadar pentru achizitii sub 100 euro (la cursul valabil la data emiterii bonului) este suficient bonul, pentru restul este nevoie de factura.

2.In cat timp mi se prescriu datoriile fiscale ?

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani (sau 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală).

3.Daca nu am distribuit cheltuieli de sponsorizare din profit se pot reporta pentru anii viitori ?

Da, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi (recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit)

4.Daca sunt platitor de TVA trimestrial, care este cifra de afaceri pentru care trebuie sa trec la TVA lunar ?

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur (contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834 ). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei.

5. Care este salariul minim pentru care pot angaja?

De la 1 ianuarie 2015 si pana la 30.06.2015 salariul minim brut este de 975 lei, iar incepand cu 1 iulie 2015 acesta devine 1.050 lei brut.

6.Care sunt taxele care se platesc de catre angajator pentru un angajat cu salariul minim ?

Pentru salariul brut de 975 lei :

Angajatului i se retin contributii sociale in suma de 161  lei si impozit de 90  lei. Angajatorul  plateste contributii sociale in valoare de 221 lei (difera putin in functie de procentul pentru risc si accidente stabilit in functie de codul CAEN). Salariul net aferent unui salariu brut de 975 lei este de 724 lei.

Pentru salariul brut de 1.050 lei :

Angajatului i se retin contributii sociale in suma de 173 lei si impozit de 100  lei. Angajatorul  plateste contributii sociale in valoare de 242 lei (difera putin in functie de procentul pentru risc si accidente stabilit in functie de codul CAEN). Salariul net aferent unui salariu brut de 1.050 lei este de 777 lei.

7.Care este cifra de afaceri pentru care pot mentine statutul de  microintreprindere ?

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi este cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei .

8. Care este diurna zilnica pe care o pot acorda angajatilor pentru a fi deductibila ?

Cheltuiala cu diurna este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice Cum indemnizația zilnică de delegare și detașare în România este 17 lei rezultă că nivelul maxim de deductibilitate este de 42,5 lei /zi.  (17 lei x 2,5).

9. Ce se intampla daca acord o diurna mai mare decat 42,5 lei /zi ?

In cazul in care angajatorul acorda o diurna mai mare de 42,5 lei/zi, diferenta intre suma stabilita de societate si plafonul de 42,5 ron/zi va fi considerata din punct de vedere fiscal ca si venit de natura salariala, impozitata ca atare si supusa contributiilor sociale.

10. Cand vor trebui schimbate vechile case de marcat  cu cele electronice fiscale dotate cu dispozitive de memorarea a jurnalului electronic ?

–          Cei care au calitatea de contribuabili mari -> incepand cu 1 aprilie 2016

–          Cei care au calitatea de contribuabili mijlocii ->  incepand cu 1 iulie 2016

–          Cei care au calitatea de contribuabili mici -> incapand cu 1 noiembrie 2016

11. Sunt obligat sa fac inventarierea anuala a patrimoniului ?

Da- inventarierea anuala este obligatorie. Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

12. Cum se face inventarierea daca firma nu are nici un salariat ?

În situatia în care entităţile nu au nici un salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

13. Exista profit scutit de impozit in Romania la societatile comerciale ?

Da, potrivit prevederilor art. 19.4, profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

14. Este deductibila cheltuiala cu transportul si cazarea administratorului in strainatate ?

Da, potrivit prevederilor art. 21 pct. 1 lit. e din CF, acestea sunt deductibile, bineinteles acestea trebuind sa fie efectuate in scopul derularii activitatii companiei.

15. Daca acord tichete de masa angajatilor, ce taxe se platesc ?

Tichetele de masă sunt scutite de taxe sociale salariale şi patronale, aplicându-li-se doar cota de 16% de impozit pe venitul salarial. Acesta se retine de la angajat.

16.Care este valoarea unui tichet de masa?

Valoarea actualizata a tichetelor de masa incepand cu 1 mai 2015 este de 9.41 lei (anterior era 9.35 lei).

17.Cate tichete de masa se pot acorda?

Se pot acorda tichete de masa doar pentru zilele lucrătoare efectuate – în zilelele de concediu nu se acordă tichete de masă.De asemenea nu se acorda pentru angajatii care sunt in delegatie si primesc indemnizatie de delegare.

18.Exista diferenta intre CUI si CIF ?

Nu, ele reprezinta practic acelasi lucru . CIF  -codul de identificare fiscala) se mai numeste si cod fiscal iar CUI este  cod unic de inregistrare.

19. Ce implicatii are acordarea de garantii de buna executie pentru clienti ?

Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor sunt cheltuieli deductibile.

20.De unde pot obtine un certificat constatator si ce este acesta ?

Certificatul constatator este un document eliberat de ONRC care prezintă starea la zi a firmei. Tariful pentru eliberare conform H.G. nr. 902/2012 este de 45 lei si se eliberează pe loc .

21.Care este durata minima a concediului de odihna care se poate acorda angajatilor ?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

22. Exista restrictii cu privire la concediul de odihna ?

Angajatorul este obligat sa stabileasca programarea pentru concediu de odihna astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

23.Cat impozit platesti daca esti microintreprindere?

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

24. Ce venituri nu se includ in baza de calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor ?

Nu se cuprind : veniturile aferente costurilor stocurilor de produse, costurilor serviciilor în curs de execuţie, din producţia de imobilizări corporale şi necorporale,din subvenţii, provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, cele rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; veniturile din diferenţe de curs valutar; veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

25. Care sunt  impozitele platite la retragerea profitului dintr-o microintreprindere sub forma de dividende ?

3% pe venit
16% pe dividende, la distribuirea lor
26.Ce este o persoana in intretinere ?

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

27.Exista un plafon al sumelor pastrate in casieria firmei ?

Nu, nu exista un astfel de plafon.

28. Care este limita privind incasarile/platile in numerar din casierie ?

Limite incasari :

·plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plati:

· plafon zilnic de 5.000 lei/persoană si

· nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri decontare

· plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

29.Care este diferenta intre costul de productie si pret ?

Pretul este valoarea la care se vand produsele si este influentat de mai multi factori : situatia pietei, preturile practicate de competitori si multe altele. Costul de productie refecta valoarea cletuielilor angrenate pentru a obtine produsul respectiv- cheltuieli care se pot atribui direct.

30. Ce este certificatul de atestare fiscala si de unde poti sa il obtii ?

Certificatul de atestare fiscala reprezinta actul prin care un contribuabil vede exact care ii este situatia fiscala, ce debite si ce accesorii are de plata.

31. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala ?

Valabilitatea cerificatului de atestare fiscala este de 30 de zile de la data eliberarii pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice este de 90 de zile de la data eliberarii.

32.Cat timp este valabil certificatul de cazier fiscal ?

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

33.Care este documentul cu cea mai mare durata de pastrare in arhiva ?

Statele de plata se vor pastra pe o perioada de 50 de ani.

34.Cum iti determini activul net contabil ?

Activul net contabil este un indicator de baza al analizei financiare si este utilizat la estimarea valorii unei intreprinderi.Se calculeaza ca active minus datorii si in teorie, este suma pe care actionarii/asociatii intreprinderii ar primi-o in caz de lichidare (adica ceea ce ramane din valorificarea activului , dupa plata datoriilor).

35.Ce diferenta este intre amortizarea contabila si cea fiscala ?

Din punct de vedere fiscal, apare o restrictie suplimentara reprezentata de pragul de 2.500 lei la inregistrarea unui mijloc fix.

Amortizarea contabila este cea care apare in balanta de verificare. Registrul fiscal este registrul pe baza caruia se calculeaza amortizarea fiscala, conform precizarilor din Codul fiscal. Amortizarea calculata astfel nu se inregistreaza nicaieri, ea este utilizata doar la calculul impozitului pe profit.

36. Daca vreau sa fac o angajare noua. Cand trebuie sa intocmesc contractual de munca ?

La angajarea fiecarui salariat elementele contractului de munca se inregistreaza in registru (REVISAL) si se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza .

37.In ce conditii se poate aplica TVA la incasare ?

Persoanele eligibile pentru acest sistem sunt persoanele inregistrate in scop de TVA a caror cifra de de afaceri in anul precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru acest sistem.

38.Daca folosesc un panou pentru reclama aferenta companiei mele , ce trebuie sa platesc ?

Potrivit art. 271 din Codul fiscal, orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate datorează plata unei taxe anuale către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă. Valoarea ei se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.

39. Poate sa ia administratorul un imprumut de la firma ?

Art. 144.4 din Legea societatilor comerciale precizeaza ca este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum: acordarea de împrumuturi administratorilor.

Prevederea nu se aplica :

a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulata este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile administratorilor decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane.

40.Pot sa beneficiez in calitate de administrator de indemnizatie de deplasare ?

Nu, aceasta se acorda doar angajatilor societatii.

41. Se pot distribui dividend anticipat, din profitul anului curent ?

Nu, acest lucru este strict interzis.

42. Cum se comunica avizul de inspectie fiscala ?

Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili

43.Cat timp este valabila rervarea denumirii firmei ?

Rezervarea de nume de firma are termen de valabilitate 3 luni. Se scoate de la Registrul Comertului.

44.Care este sanctiunea in cazul neinregistrarii in registrul operatorilor intracomunitari ?

Constituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru. Contravenţia se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

45. Cand se percep de catre ANAF dobanzi si penalitati de intarziere ?

Acestea se percep pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată.Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

46. Ce se intampla daca nu permit accesul functionarilor ANAF la sediu ?

Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Amenda in caz de nerespectare este de la 25.000 lei la 27.000 lei.

47.Pot sa ii retin unui angajat o anumita suma din salariu pentru daune produse unitatii ?

Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege  Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
48. Care este termenul in care trebuie declarate majorarilor de salarii ?

In cazul in care angajatorul decide sa mareasca salariul sau durata de munca a unui angajat, acesta trebuie sa incheie un act aditional la contract intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Tot pana atunci, angajatorul va trebuie sa inscrie modificarea in Revisal (Registrul general de evidenta a salariatilor).

49. Care sunt restrictiile privind reducerile de pret la vanzarea produselor companiei?

Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

50. Pot sa anunt o reducere de pret ca o oferta gratuita a unei parti din produs ?

Acest lucru este interzis.

51.Cand se poate schimba perioada fiscala de la trimestru la luna ?

Contribuabilii care in 2014 au avut ca  perioada fiscala luna si  care nu au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro si nici nu au efectuat achzitii intracomunitare in 2014, vor utiliza ca perioada fiscala in 2015 trimestrul.

52.Cine nu poate opta pentru declararea anuala a impozitului pe profit cu plati anticipate trimestriale ?

Nu pot opta pentru acest sistem contribuabilii nou infiintati in 2014, care au obtinut pierdere fiscala la sfarsitul anului 2014, cei care in 2014 au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau cei care in 2014 s-au aflat in inactivitate temporara.

53. Poate sa imi tina contabilitatea companiei mele (un SRL) din 2015 o persoana fizica cu studii economice superioare dar care nu este membra a corpului expertilor contabili ?

Datorita abrogarii prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate, potrivit carora contabilitatea anumitor entitati care se incadrau in doua criterii de marime (CA sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro)  putea fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, din 2015, acest lucru nu mai este permis.

54. In acest context cine poate tine contabilitatea in 2015 ?

Contabilitatea companiilor

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Noutate:

Datorita abrogarii prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate, potrivit carora contabilitatea anumitor entitati care se incadrau in doua criterii de marime (cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro)  putea fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, acum toate companiile , indiferent de marime pot organiza contabilitatea doar in cele doua modalitati prevazute mai sus.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

Contabilitatea persoanelor fizice:

In cazul persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora.

Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora.

 În cazul în care contabilitatea este condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană sau pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România  sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

Contabilitatea institutiilor publice

Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.

55. Daca angajatii sunt in concediu medial, in ce interval orar pot fi verificati ?

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii pe durata concediului medical persoana vizata trebuie sa poata fi gasita la domiciliu sau dupa caz la adresa indicata, in  intervalul de timp si in conditiile stabilite prin OUG 158/2005. Verificarea este efectata de reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate insotiti, daca este cazul de un reprezentant al politiei.

Intervalele orare in care se pot efectua verificarile sunt :  8:00-11:00,  12:00-17:00,  18:00-20:00.

56. Care este termenul pentru intocmirea Regulamentului intern ?

Regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice.

57.Care este numarul minim de angajati necesari pentru a constitui un sindicat ?

Numarul minim de angajaţi pentru constituirea unui sindicat este de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

58. Se poate verifica on-line situatia fiscala a companiei  ?

Creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal  pot fi  verificate in aplicaţia informatică Dosar fiscal de la adresa: www.anaf.ro, pagina Acasă, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar fiscal/ Instrucţiuni Dosar fiscal.  Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie să solicite un certificat digital, completând formularul 152 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

59. Care este salariul mediu brut pe economie in 2015?

Castigul salarial mediu brut utilizat de catre  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.

60.Care este termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania ?

Termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania este de 3 ani.

61. Care exprimare este corecta : factura sau factura fiscala ?

Se utilizeaza notiunea simpla de factura. Nu mai exista notiunea de Factura fiscala, deoarece facturile fiscal tiparite, inseriate si numerotate de Imprimaria Nationala nu mai exista.

62. Sunt obligat sa afisez orarul de functionare la sediul firmei daca sunt comerciant ?

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa il afiseze si să asigure respectarea acestuia.

63. Care este pe scurt diferenta intre sistemul real si norma de venit ?

In ceea ce priveste stabilirea venitului net anul in sistemul real acesta se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

In cazul stabilirii venitului  net in sistemul norme de venit,  acesta se  determina prin aplicarea cotei de impozitare de 16 % asupra normei de venit specifica activitatii desfasurate. Normele de venit se stabilesc şi se publică, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui  în care urmează a se aplica.

64. Este obligatorie detinerea Registrului unic de control?

Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control, iar  celelalte categorii de contribuabili pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.

65. Ce amenzi risc daca nu am registru unic de control ?

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul

b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate

Amenzi de la 5oo lei la 1.000 lei pentru savarsirea primei fapte, si de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru savarsirea celei de a doua.

66.Care este amenda pe care o pot primi daca refuz accesul functionarilor ANAF pentru o cercetare la fata locului ?

Contribuabilii care refuza sa permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal risca  amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei

67.Ce amenzi risc daca nu auditez situatiile financiare conform legii ?

Nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate; amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

68. Ce se intampla daca depun cu intarziere situatiile financiare ?

Se poate plati o amenda care depinde de durata intarzierii:

  • 300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
  • 1.000 si 3.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
  • pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1.500 de lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

69. Poate sa beneficieze o companie de esalonare la plata obligatiilor fiscale ?

Da, baza legala este Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată Pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF, organele fiscale pot acorda, la cererea contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani in anumite conditii.

70. Care sunt sumele minime pentru acordarea esalonarilor la plata ?

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru  obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice.

71. Pot face o plata catre o alta companie rezidenta pe teritoriul  Romaniei, in valuta ?

Asa cum se prevede in regulamentul valutar , ca regula generala: plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu).Exista insa si cateva exceptii.

72.Ce diferenta este intre cardul de debit si cardul de credit?

Cardul de debit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea operaţiunilor de plati, retrageri-depuneri numerar, transferuri de fonduri;

Cardul de credit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de disponibilităţile băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea operaţiunilor prevăzute la cardul de debit în limita unui plafon stabilit în prealabil;

73.Cine pot fi beneficiarii unui contract de sponsorizare ?

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

74.Cand fac o plata valutara, ce tipuri de comisioane bancare pot sa platesc ?

Atunci cand faci o plata valutara, trebuie sa stii ca pentru plata comisioanelor bancare exista 3 posibilitati : OUR, BEN, SHA.

1 .OUR inseamna ca platitorul va plati toate comisioanle legate de plata atat ale sale cat si ale beneficiarului.

2. BEN – beneficiarul este cel care suporta ambele comisioane- atat ale beneficiarului cat si ale platitorului.

3. SHA -fiecare isi plateste comisionele.

Incepand din 01.11.2009 se interzice procesarea ordinelor de plata transmise cu optiunea BEN pentru platile in EUR sau in alta moneda oficiala a  unei tari membre a Uniunii Europene (UE) sau a Zonei Economice Europene (EEA).

75.Care este limita pentru care se garanteaza un depozit bancar ?

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice prevazute de lege.

76. Contractul de comodat trebuie autentificat la notar ?

Prezența unui notar public sau a unui avocat nu este obligatorie pentru a garanta valabilitatea unui contract de comodat.

77. Ce presupune contabilitatea primara ?

Notiunea de contabilitate primara  se refera la intocmirea urmatoarelor documente contabile care stau la baza celor mai importante tranzactii economice:
–    contabilitatea registrului de casa;
–    contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
–    intocmirea deconturilor de cheltuieli;
–    intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
–    intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
–    completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
–    intocmirea de state de plata, pontaje;

78.Ce este plata cu ramburs ?

Aceasta metoda de plata presupune virarea de catre vanzator a bunului/serviciului achizitionat de catre client prin curier sau la posta si incasarea contravalorii in momentul ridicarii coletului.

79. Cum pot verifica  situatia  contabila a unui  partener comercial  din Romania?

Poti sa intri pe site-ul Ministerului de Finante in sectiunea Informatii fiscale si bilanturi, iar acolo sa introduci codul fiscal sau judetul si numele. Vei vedea o lista cu indicatori din situatiile financiare depuse.

80. Se pot acorda sponsorizari in bunuri ?

Da, sponsorizarile se pot acorda atat in bani cat si in natura.

81. Cand se recunoaste un activ ca mijloc fix ?

Din punct de vedere fiscal un active se recunoaste ca si mijloc fix atunci cand are o durata de utilizare mai mare de un an si o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei .

82.In cate zile trebuie sa comunici modificarile asupra contractelor de munca ?

Potrivit HG nr. 500/2011, legislatia care reglementeaza Registrul de Evidenta a Salariatior, orice modificare a salariului se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare.

83.Cat timp trebuie sa pastrez arhiva contabila ?

Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

84.Ce se intampla daca s-au pierdut/sustras documente din arhiva ?

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

85. Cum se anuleaza un bon fiscal ?

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul trebuie sa intocmeasca un dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit effectuate

c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesara in situatia in care pretul a fost introdus gresit in aparatul de marcat ;

d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

86.Ce obligatii am daca angajatii mei lucreaza la temperaturi scazute ?

Temperaturi extreme scazute sunt  temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;

c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

87. Care este structura codurilor IBAN ?

Structura codurilor IBAN:

-primele două caractere (alfabetice,majuscule) reprezintă codul de ţară al instituţiei respective;
caracterele trei şi patru  sunt caractere numerice de verificare şi validare a codului IBAN;
-următorul set de 4 caractere, al căror număr şi tip se stabilesc la nivel de ţară, definesc în mod unic instituţia financiară.
-numărului fix de caractere care definesc instituţia îi urmează un număr fix de caractere care definesc contul clientului. Aceste caractere pot prelua formatul contului actual, dacă acesta nu depăşeşte numărul de caractere stabilit prin convenţie la nivel de ţară şi conţine doar caractere alfanumerice.
88. Care sunt costurile incluse in DAE?

Bancile includ in Dobanda Anuala Efectiva (DAE)  costul cu dobanda, comisioanele platite in momentul acordarii creditului, comisionele de analiza a dosarului  de credit, comisioanele lunare sau anuale. De asemenea, in cazul in care contul a fost deschis doar in vederea derularii creditului, mai sunt incluse costurile cu administrarea contului current.

89.Cum se poate incheia contractul de munca dupa perioada de proba ?

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia

90. Ce este acreditivul?

Un aranjament incheiat cu o banca, prin care unui client de peste hotare i se pune la dispozitie o suma de bani, fiind o forma de decontare fara numerar, prin care unitatile asigura cu anticipatie din propriile disponibilitati sumele necesare efectuarii anumitor plati.

91. Ce este costul mediu ponderat ?

CMP (cost mediu ponderat)-este o metoda de descarcare de gestiune pentru stocuri .Costul fiecarui element se calculeaza pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate în timpul perioadei. Astfel valoarea iesirilor este la nivelul unei medii intre cele mai vechi si cele mai noi produse din stoc.

92.Ce este o boala profesionala ?

Boala profesionala este  afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

93. Cum se interpreteaza clauza exworks ?

Este un termen folosit in comertul international,  Ex-works  sau Franco fabrica- si presupune  ca vanzatorul sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la sediul sau nefiind responsabil de incarcarea marfii in mijlocul de transport al cumparatorului.

94.Ce este o activitate dependenta ?

O activitate dependenta este orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

95. Care este perioada maxima pe care poate fi dispusa detasarea unui salariat ?

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

96.Care sunt deducerile personale pentru salariati ?

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

97.Ce este o clauza bonus-malus ?

Bonus malus este un sistem prin care asiguratul se incadrează in una dintre : clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare) in funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinta.

98. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala ?

Certificatul de atestare fiscala – poate fi utilizat de persoana juridica interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.

99.Care este termenul de valabilitate al adeverintei medicale ?

Adeverinta medicala – se scoate de la medicul de familie si este valabila 30 de zile

100. Care este perioada maxima de proba pentru angajati ?

Perioada de probă la angajare poate fi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 19 iunie 2015

Leave a Reply