Intocmirea corecta a documentelor privind reevaluarea la sfarsit de exercitiu financiar

Intocmirea corecta a documentelor privind reevaluarea la sfarsit de exercitiu financiar

Exercitiu financiar fiind incheiat, in scopul realizarii inchiderii, sa notam  ca se impune efectuarea unei serii de operatiuni pregatitoare spre definitivarea impozitelor  si taxelor aferente anului care se incheie, precum si in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile fiecarei societati.

Pentru a prezenta in situatiile financiare anuale imobilizarile corporale, societatile pot alege:

  • fie politica de evaluare a imobilizarilor corporale la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare, respectiv amortizarea si pierderile din depreciere;
  • fie valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata si orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.

Conform OMFP 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile pot proceda  la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat  acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei  reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

In privinta reevaluarii imobilizarilor corporale :

  • aceasta se face la valoarea justa de la data bilantului;
  • valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare;
  • activitatea de evaluare se desfasoara potrivit prevederilor OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor sub autoritatea Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania – ei reprezinta autoritatea in acest domeniu, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de evaluator autorizat in Romania;
  • rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate pe baza raportului de evaluare intocmit de evaluator.

Baza legala:

OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare;

OG 24/2011

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 14 februarie 2014

Leave a Reply