Info: Aviz expeditie

Info: Aviz expeditie

Pentru a clarifica situatiile in care bunurile pot circula fara factura si insotite numai de avizul de expeditie, dorim sa precizam, inainte de toate, ca avizul este singurul document financiar -contabil care trebuie completat in diverse situatii posibile in care nu trebuie emisa factura.

Avizul de insotire a marfii 
este un document financiar -contabil reglementat prin doua acte normative in vigoare, ambele emise in baza Legii contabilitatii 82/1991, republicata:
– OMEF 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, publicat in M.Of. 1.056 din 30 decembrie 2006;
– OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in M.Of. 870 bis din 23 decembrie 2008.

Prin OMEF 3512/2008, avizul de insotire a marfii este recunoscut prin codul 14-3-6A si este incadrat drept formular cu regim special intern de tiparire si numerotare. Asa cum este reglementat, avizul este utilizat nu numai pentru insotirea marfurilor in cadrul unei operatiuni de vanzare, ci si pentru insotirea pe timpul transportului a diverselor categorii de bunuri expediate in diverse situatii.

Astfel, conform celor doua acte normative, avizul este utilizat, in functie de destinatia bunurilor expediate sau receptionate, drept:

– document de insotire a marfii pe timpul transportului;
– document care sta la baza intocmirii facturii;
– dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati;
– document de primire in gestiune;
– document de descarcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.

Situatii in care trebuie intocmit documentul aviz de insotire a marfurilor:

1. livrarea de bunuri in cadrul operatiunilor de vanzare-cumparare, dar numai in situatia in care furnizorul nu are posibilitatea emiterii facturii in momentul livrarii,;

2. expedierea de bunuri in vederea prelucrarii acestora de catre terti si returnarea de catre procesatori a bunurilor prelucrate, proprietarului acestora, caz in care se inscrie mentiunea „pentru prelucrare la terti”;

3. transferul de bunuri intre gestiuni, dispersate teritorial, caz in care se inscrie mentiunea „transfer intre gestiuni”;

4. expedierea produselor finite pentru vanzarea la pret cu amanuntul, prin magazinele proprii, moment in care produsele finite expediate isi schimba incadrarea si devin marfuri, caz in care se inscrie mentiunea „transfer produse finite”;

5. expedierea, in mod gratuit, de produse sau piese de schimb in cadrul perioadei de garantie a produselor, caz in care se inscrie mentiunea „pentru inlocuire in perioda de garantie”;

6. preluarea de bunuri cu rol de exponate pentru participarea la targuri si expozitii interne si internationale, caz in care se inscrie mentiunea „exponat pentru manifestarea expozitionala”;

7. cedarea cu titlu gratuit a bunurilor de mica valoare, in cadrul actiunilor de sponsorizare, reprezentare, caz in care se inscrie mentiunea „pentru sponsorizare-contract nr din data”, „pentru mecenat conform contract”, „pentru reprezentare”;

8. acordarea de premii, caz in care se inscrie mentiunea „fara factura” sau nu se factureaza”;

9. distribuirea de materiale promotionale, caz in care se inscrie mentiunea „fara factura” sau „nu se factureaza”;

10. acordarea in mod gratuit de bunuri, reprezentand:
– mostre in cadrul campaniilor promotionale;
– testere pentru incercarea produselor;
– consumabile pentru demonstratii la punctele de vanzare;
– produse pentru stimularea vanzarilor.

Pe avizele astfel intocmite se inscrie mentiunea „fara factura, acordare gratuita, in scop …”.

Din situatiile enumerate, factura se intocmeste doar pentru livrarea de bunuri in cadrul operatiunilor de vanzare-cumparare care au loc intre un furnizor si un cumparator.

Factura poate fi emisa de furnizor imediat dupa livrare, dar nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare livrarii efectuate. Factura astfel emisa trebuie sa cuprinda o referire la numarul si data avizului care a stat la baza realizarii livrarii respective. La baza emiterii unei facturi pot sta mai multe avize de insotire intocmite pe parcursul unei luni calendaristice.

Asadar, daca exista posibilitatea sa se intocmeasca factura avizul de expeditie nu este obiligatoriu.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 04 decembrie 2013

Leave a Reply