În atenţia contribuabililor care au obligaţia de a depune Declaraţia 394!

În atenţia contribuabililor care au obligaţia de a depune Declaraţia 394!

Va reamintim că, prin Hotărârea Guvernului nr. 84 din 6 martie 2013, au fost modificate şi completate Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Astfel, potrivit pct. 17 de la Cap. E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din hotărâre, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul Fiscal, dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” se completează şi se depune de către:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul Fiscal pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege;

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform Titlului VI din Codul Fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Foarte important! Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şi bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 17 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply