Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Tratament fiscal al impozitului pe veniturile nerezidentilor

– in cazul serviciilor prestate din UE pentru reclama TV difuzata in Romania

In privinta impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, retinem conform art.115 alin. (1) lit. (k) din Legea nr. 571/2003, faptul ca veniturile din servicii prestate in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de management, de consultanta in  orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate, daca aceste venituri  sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania, sunt venituri impozabile in Romania, indiferent daca veniturile sunt  primite in Romania sau in strainatate.

Astfel, impozitul pe venitul realizat de nerezidenti pentru serviciile de reclama este in  procent de 16%, conform art. 116 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, daca beneficiarul de venit nu prezinta un certificat de rezidenta fiscala.

Sunt de asemenea de retinut si alte aspecte in privinta impozitului pe venitul realizat de  nerezidenti pentru serviciile de reclama, si anume:

  • conform prevederilor din art. 135.1 Codului fiscal, art. 116 alin. (1) din titlul V, pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, platitorii de venituri au obligatia calcularii si retinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursa, si virarii lor la bugetul de stat in termenul stabilit la art. 116 alin. (4) din Codul fiscal;
  • impozitul se calculeaza, respectiv se retine, in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul;
  •  impozitul se calculeaza, se retine si se plateste in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti;
  • art. 7 din Conventiile de evitare a dublei impuneri, in general, au acelasi continut, in sensul ca profiturile sau beneficiile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat contractant, in afara de cazul in care intreprinderea din Normele metodologice date pentru aplicarea exercita activitati in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo;
  • atunci cand intreprinderea exercita activitati in acest mod, profiturile sau beneficiile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai acea parte din ele care este atribuita acelui sediu permanent;
  • in situatia in care certificatul fiscal este prezentat dupa data obtinerii venitului, se aplica cota de impozit prevazuta de Codul fiscal urmand ca ulterior sa se regularizeze impozitul, la cererea persoanei nerezidente;
  • aunci cand sumele retinute sunt peste cota prevazuta in conventie, diferenta retinuta in plus se ramburseaza in termenul legal de prescriptie;
  •  valabilitatea certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile se prelungeste si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului fiscal cu completari si modificari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 19 martie 2014

Leave a Reply