Functionarea conturilor 345, 347, 348, 361, 368 si 711

Functionarea conturilor 345, 347, 348, 361, 368 si 711

Prin ordinul 773/2015  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat in M.Of. nr. 509 din 09.07.2015 a fost modificata functiunea conturilor contabile: 345 “Produse finite”, 347 “Produse agricole”, 348 “Diferenţe de preţ la produse”, 361 “Active biologice de natura stocurilor”, 368 “Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor” şi 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

Mai jos este noul cuprins in care am taiat paragrafele eliminate si am marcat cu verde adaugarile :

Nou cuprins :

Contul 345 «Produse finite»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.

Contul 345 «Produse finite» este un cont de activ.

În debitul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune şi plusurile de inventar (711);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terţi (354, 401).

diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (348);

În creditul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute şi lipsurile de inventar (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (348);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de vânzare proprii (371);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302, 303, 381);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi (354);

– valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamităţi (658).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 347 «Produse agricole»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa produselor agricole.

Contul 347 «Produse agricole» este un cont de activ.

În debitul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole intrate în gestiune şi plusurile la inventar (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (348);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole aduse de la terţi (354, 401).

În creditul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole vândute şi lipsurile la inventar (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (348);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole transferate în magazinele de vânzare proprii (371);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);

– valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole trimise la terţi (354);

– valoarea produselor agricole donate sau distruse prin calamităţi (658).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse>>

Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.

Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse» este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.

În debitul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (345, 347).

În creditul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (345, 347);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.

Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor biologice de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte şi blană).

Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor» este un cont de activ.

În debitul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401, 408, 326);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune (368);

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aduse de la terţi (356, 401);

– valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (711);

– valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu titlu gratuit (758).

În creditul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute – din producţie proprie sau achiziţionate – constatate minus de inventar şi cele trimise la terţi (711, 606, 356);

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

– valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute ca atare (371);

– valoarea pierderilor din calamităţi (658).

Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor»

Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.

Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor.

În debitul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401, 542);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune (361).

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).

În creditul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (361, 542);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune din producţie proprie (361);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc.

Contul 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.

În creditul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se înregistrează:

– la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331);

– preţul de înregistrare al produselor obţinute, la finele perioadei, sau constatate plus la inventar (341 la 347);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune (348);

– preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361, 368);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul prestabilit) aferente produselor ieşite din gestiune (348);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368).

În debitul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se înregistrează:

– reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (331);

– preţul de înregistrare al produselor vândute sau constatate lipsă la inventar (341 la 347);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (348);

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (361);

– diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune (348);

– diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368).

– costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor lipsă la inventar, precum şi diferenţele de preţ aferente (361, 368).

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 20 august 2015

Leave a Reply