Formularul 012 privind impozitul pe profit

Formularul 012 privind impozitul pe profit

In Monitorul Oficial din 22.02.2016 a fost publicat Ordinul nr. 726/2016 – Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”.

Prevedere:

  • se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, cod 14.13.03.13.

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

Formularul (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune.

Formularul (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.

Contribuabilii care au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, iar un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Completarea formularului se realizeaza astfel:

Secţiunea “I. Date de identificare a contribuabilului”
Rândul “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.

Rândul “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Rândul “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secţiunea “II. Date de identificare a împuternicitului”
Rândul “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Rândul “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.

Secţiunea III se completează bifând, după caz, caseta corespunzătoare:

a) exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

b) renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale şi solicitarea aplicării sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”
1. Denumire: “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” (012)

2. Cod: 14.13.03.13

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;

– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la comunicarea opţiunii privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

8. Se întocmeşte în 2 exemplare de către contribuabil/împuternicit/reprezentant legal.

9. Circulă:

– originalul la organul fiscal;

– copia la contribuabil.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 26 februarie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor