Formulare de rezidenţă fiscală

Formulare de rezidenţă fiscală

În materialul de mai jos va prezentăm formularele utilizate pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

În aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri, potrivit prevederilor legale în materie, sunt utilizate următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane juridice române;

2. Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane juridice române;

3. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane fizice rezidente în România;

4. Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane fizice rezidente în România;

5. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

6. Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

7. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane rezidente în România;

8. Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…, pentru persoane rezidente în România;

9. Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

10. Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

11. Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

12. Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

13. Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activităţii desfăşurate în România de către sediul permanent al persoanei juridice străine;

14. Certificat privind atestarea activităţii desfăşurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine;

15. Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;

16. Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

Formularele se vor procura gratuit, direct, de la unităţile fiscale teritoriale sau se vor descărca de pe websiteurile:

– ANAF, de la adresa www.anaf.ro,secţiuneaAsistenţă contribuabili/ Toate formularele cu explicaţii;

– Audit EAM & Audit TEAM, auditEAM.ro, categoria Utile/ Formulare fiscale ordonate dupa numar.

Certificatele de rezidenţă fiscală şi certificatele de atestare a impozitului plătit în România, redactate în limbile română şi engleză se completează, se semnează şi se eliberează de către organul fiscal competent. Certificatele se eliberează solicitanţilor, cu plata taxelor de timbru prevăzute de legislaţia în vigoare.

*

Bază legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 18 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply