Facturare dobanzi penalizatoare

Facturare dobanzi penalizatoare

Firmele au dreptul sa perceapa dobanzi penalizatoare partenerilor contractuali care nu achita la timp bunurile sau serviciile achizitionate, in baza Legii nr. 72/2013. In situatia in care ei percep aceste dobanzi, trebuie sa emita facturi? Iata care este raspunsul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, aflata in vigoare din 5 aprilie 2013 si care a transpus in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/7/CE privind combaterea intarzierii la plata in tranzactiile comerciale (pe care Romania era obligata sa o implementeze in legislatia autohtona pana in 16 martie 2013), stabileste termene de plata si o dobanda penalizatoare care se aplica in cazul contractelor incheiate intre firme.

Mai exact, actul normativ cuprinde reguli care se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte incheiate intre profesionisti sau intre acestia si autoritatile publice, contracte avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii. Prin profesionist, legea intelege orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ.

Daca agentii economici sau statul nu platesc la timp aceste creante, atunci datoreaza dobanzi penalizatoare firmelor cu care au incheiat contracte si de la care au achizionat bunuri sau servicii.

Dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii si se calculeaza potrivit art. 3 din OG nr.13/2011, in cazul in care nu s-a stabilit o alta valoare prin contract. Adica se stabileste in functie de nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR (n.r. 3,25%) plus opt puncte procentuale, rezultand o dobanda de 11,25%.

Conform Legii nr. 72/2013, dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii. Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:

  • dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;
  • daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
  • daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data.

Dobanda penalizatoare trebuie facturata?

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul ANAF, nu exista obligatia de facturare a dobanzilor penalizatoare, intrucat conform art. 137, alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, aceste sume nu se includ in baza de impozitare a TVA.

Persoanele impozabile pot insa sa opteze pentru emiterea de facturi, in conformitate cu art. 155, alin. (10) din Codul fiscal, in conditiile prevazute la pct. 71, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, a adaugat Fiscul. Mai exact, pct. 71, alin. (10) prvede ca in situatia in care factura este emisa, aceasta trebuie sa contina informatiile obligatorii.

De asemenea, din punct de vedere fiscal, sumele cu titlu de dobanzi penalizatoare reprezinta, conform ANAF, venituri impozabile la determinarea profitului impozabil, nefiind prevazute la art. 20 din Codul fiscal.

In plus, in conformitate cu dispozitiile pct. 12 al Titlului II „Impozit pe profit” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform art. 21 din Codul fiscal.

Baza legala: Codul fiscal – art. 20, art. 21, art. 137 alin. (3) lit. c), art. 155 alin. (10), Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – pct. 71, alin. (1), pct. 12 al Titlului II „Impozit pe profit”, Legea nr. 72/2013 – art. 3.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 22 octombrie 2014

Leave a Reply