Facilitati pentru cei care angajeaza someri, elevi sau studenti

Facilitati pentru cei care angajeaza someri, elevi sau studenti

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea  în muncă a elevilor şi studenților  

Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioadă vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei conform Legii nr. 76/2002.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Perioadă maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat  și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor prin subvenționarea locurilor de muncă

Din bugetul asigurărilor pentru șomaj și din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenționa cheltuielile cu forță de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activităţi de interes pentru comunitătile locale.

Pot fi subvenționate următoarele categorii de servicii:

  • servicii publice de refacere și întreținere a infrastructurii, de ecologizare și de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizații neguvernamentale, cu avizul administrației publice locale;
  • servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizații neguvernamentale și alte organisme, în condițiile legii.

Subvențiile se acordă angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul șomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:

  • în perioadă 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă;
  • în perioadă 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

 Subvențiile se acordă angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

I. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

  • o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;
  • o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  • o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învăţământ superior.

II. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicapprimesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la mai sus pe o perioadă de 18 luni.

Măsurile de stimulare nu se acordă pe perioadele  în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Angajatorii care încadrează absolvenți sunt obligați să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților, anterior termenului sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Absolvenții pot fi încadrați o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

În perioadă celor 18 luni, absolvenții pot urmă o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii.  Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Angajatorii care mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenți primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu sumă aferentă contribuțiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii.

Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligației de a menține  raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuțiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

III. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în varstă de peste 45 de ani sau șomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor  monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

De facilităţi, cu excepția scutirii de la plata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază și angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale șomerilor, anterior termenului de 18 luni, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

IV. Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, pană la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nu beneficiază de facilităţi angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate.

Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă și care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 07 aprilie 2016

Leave a Reply