Exemple avantaje in favoarea angajatilor

Exemple avantaje in favoarea angajatilor

Urmatoarele exemple reprezinta avantaje in natura acordate salariatilor:

  • contravaloarea folosintei unei locuinte in scop personal si a cheltuielilor conexe de intretinere, cum sunt cele privind consumul de apa, consumul de energie electrica si termica si altele asemenea;
  • decontarea unor analize medicale de specialitate: ex. control dentar, oftalmologic, etc.;
  • abonamentul la o sala de fitness;
  • masa acordata angajatilor – abonament la catering (in companii in care  nu este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității si nici nu exista obligatii potrivit unor legi speciale de acordare a hranei);
  • abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal.

Nu sunt considerate avantaje urmatoarele:

  • utilizarea in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%;
  • transportul la si pana la locul de munca;
  • echipamentul de lucru ;
  • diurna care se incadreaza in plafonul de 42,5 lei/zi;
  • primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană. Atentie! prime de asigurare nu abonamente la clinici private.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 21 martie 2016

Leave a Reply