Dreptul de deducere la aplicarea sistemului TVA la încasare

Dreptul de deducere la aplicarea sistemului TVA la încasare

ANAF reaminteşte contribuabililor plătitori de taxă pe valoarea adăugată (TVA) că, odată cu introducerea sistemului TVA la încasare, se aplică şi noi reguli de deducere a taxei pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care aplică acest sistem.

Conform art. 145 alin. (1)^1 din Codul Fiscal (CF), dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) – (8) din CF este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său. Alin. (1)^2 al aceluiaşi articol precizează că dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (6) din CF.

Atenţie! Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din CF.

Amânarea dreptului de deducere a TVA până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului se aplică numai în cazul operaţiunilor taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul este obligat să aplice sistemul TVA la încasare şi să înscrie în factură această menţiune conform prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din CF.

Operaţiunile pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (6) din CF sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform prevederilor art. 134^2 alin. (1) şi (2) şi regulii generale de aplicare a dreptului de deducere conform prevederilor art. 145 alin. (1) din CF, la beneficiar.

În situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea „TVA la încasare”, deşi operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) din CF, respectiv până în momentul plăţii furnizorului/prestatorului.

Prevederile art. 145 alin. (1^1) din CF se aplică inclusiv de către beneficiarii persoane impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar care sunt înregistrate în România în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF, indiferent dacă sunt sau nu stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din CF.

Amânarea dreptului de deducere până în momentul în care taxa aferentă bunurilor/serviciilor este plătită furnizorului/prestatorului se aplică numai pentru taxa care ar fi deductibilă potrivit prevederilor art. 145 alin. (2) – (4^1), art. 145 indice1, 147 şi 147^1 din CF.

Persoanele impozabile care aplică amânarea dreptului de deducere până în momentul plăţii furnizorului/prestatorului şi achiziţionează bunuri/servicii pentru care taxa nu este deductibilă conform art. 145 alin. (2) – (5), art. 145^1 şi 147 din CF nu vor reflecta ca taxă neexigibilă taxa nedeductibilă, indiferent dacă taxa aferentă este sau nu achitată.

Pentru determinarea taxei deductibile în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) şi (1^2) din CF aferente plăţii contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, fiecare încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă, aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100 / 124, în cazul cotei standard, 9 x 100 / 109 ori 5 x 100 / 105, în cazul cotelor reduse, conform art. 134^2 alin. (8) din CF.

TVA neexigibilă aferentă facturilor neachitate pentru care beneficiarul livrărilor/prestărilor de bunuri/servicii nu are drept de deducere, se preia în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii, cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită, fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile.

*

Baza legală: art. 145 alin. 1^1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 45 alin. (8), (9), (10), (11) şi pct. 79 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 24 mai 2013

Leave a Reply