Documentar si spete privind declaratiile 392A si 392B

Documentar si spete privind declaratiile 392A si 392B

Declaratia 392A

Este Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2015.

Se completează electronic.

Se depune de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art.153 din Codul fiscal și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune  dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării.

Termenul de depunere : pînă la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Declaratia 392B

Este Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2015.

Se completează electronic.

Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art.153 din  Codul fiscal și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzînd veniturile obținute din vînzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară.

Termenul de depunere:  data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Click aici pentru a intra pe pagina aferenta declaratiei.

Intrebari :

Sunt medic specialist organizat ca PFI, neinregistrat in scop de TVA si care presteaza exclusiv activitati medicale scutite de TVA si fara drept de deducere. Este nevoie sa depun declaratia 392B?

Raspuns ANAF : Având în vedere că, persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni scutite fără drept de deducere cu excepţia celor prevăzute în mod expres în lege (art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f)), nu au obligaţia depunerii formularului 392B <<Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul 2015>>, menţionăm că nu aveţi obligaţia depunerii acestui formular.

…………

Intrebare : Referitor la d392: La pozitia de livrari: livrarile de imobilizari corporale se declara?

Raspuns ANAF :Întrucât nu precizați dacă sunteți persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și dacă aveți cifra de afaceri de până la 220 000 lei în vederea depunerii formularului D392 vă putem preciza doar câteva aspecte cu caracter general, respectiv:
Cf. art. 310 alin. (2) Cod Fiscal: (…) “Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.”

…………

Intrebare : Cum se depune această declarație? Am înțeles că trebuie completată electronic (acel pdf formular de pe site-ul ANAF) și depusă pe CD și pe hârtie? Cea tipărită trebuie semnată de mână? Am văzut că are un spațiu pentru semnătură electronică, eu nu am așa ceva. Menționez că sunt PFA.

Raspuns ANAF: Formularul 392A – Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….” precum şi formularul 392B – “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, se depun, fie la registratura organului fiscal competent, fie la poştă, prin scrisoare recomandată, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, potrivit legii.
Formularele se editează, cu ajutorul programului de asistenţă, în două exemplare, dintre care, un exemplar, semnat, conform legii, se depune la unitatea fiscală, însoțit de suportul electronic, iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Formatul electronic al formularelor se obţine prin folosirea programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, este necesar a se deţine un certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare.

…………

Intrebare : Buna ziua, se poate trimite prin corespondenta declaratia 392B? In ce format?(printat/electronic pe cd) Ne puteti da detalii, va rog?

Raspuns ANAF : Formularul 392B – “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, se poate depune, fie la registratura organului fiscal competent, fie la poştă, prin scrisoare recomandată, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, potrivit legii.
Formularele se editează, cu ajutorul programului de asistenţă, în două exemplare, dintre care, un exemplar, semnat, conform legii, se depune la unitatea fiscală, însoțit de suportul electronic, iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Formatul electronic al formularelor se obţine prin folosirea programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, este necesar a se deţine un certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare.

…………

Intrebare : PFA, inregistrat in scopuri de TVA, fara prestari servicii sau achizitii din Romania (clinetii mei sunt in tari din UE).
Am observat ca la ambele formulare, la instructiuni, e specificat “Nu se depune acest formular dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări debunuri şi prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării.

Raspuns ANAF : Nu se depune formularul 392A – “Declarație informativă privind livrarile de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul….”, dacă persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării.

…………

Intrebare: O întreprindere individuala , neplatitoare de TVA, care are ca obiect de activitate servicii turistice, a prestat in 2015 servicii doar pentru firme externe, dar are achizitii de bunuri si servicii din tara,depune declaratia 392?

Raspuns ANAF: Avand in vedere ca la data de 31.12.2015 nu erati persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa depuneti (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”.
Nu se depune acest formular în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii IN INTERIORUL TARII şi/sau ACHIZITII efectuate din ţară, respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea.

…………

Intrebare:Daca in anul 2015 nu au fost livrari sau prestari servicii ci numai achizitii diverse, o societate inregistrata in scopuri de TVA are obligatia depunerii formularului?

Raspuns ANAF:Având în vedere că la data de 31.12.2015 societatea era înregistrată în scopuri de TVA, în situaţia în care nu au existat livrări de bunuri şi prestări de servicii nu se depune formularul 392A, chiar dacă au fost efectuate achiziţii.

Ce amenda riscam daca nu se depune declaratia 392A/392B?

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a formularului 392 de către persoanele fizice/asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, constituie contravenţie potrivit art. 336 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, şi se sancţionează, potrivit alin.(2) lit.d), respectiv alin. (4) al aceluiaşi articol, din actul normativ menţionat, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a formularului 392 de către persoanele juridice, constituie contravenţie potrivit art. 336 alin.(1) lit. b) din Codul de procedură fiscală şi se sancţionează, potrivit alin. (2) lit. d) al aceluiaşi articol, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 04 februarie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor