Documentar: Registrul nontransferuri

Documentar: Registrul nontransferuri

Registrul nontransferurilor se intocmeste atunci cand are loc un nontransfer care nu presupune o tranzactie (circulatia bunurilor in spatiul comunitar).

Conform Normelor metodologice de aplicare a art. 156 din Codul fiscal:

„79. (1) In sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, fiecare persoana impozabila va tine urmatoarele evidente si documente:

(…) f) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia in afara Romaniei, dar in interiorul Comunitatii pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (12) lit. f) – h) din Codul fiscal, precum si pentru alte situatii in care se aplica masuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea si adresa primitorului, un numar de ordine, data transportului bunurilor, descrierea bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor care se intorc dupa prelucrare sau expertiza, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora si o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu aceste operatiuni, dupa caz, precum si data emiterii acestor documente. Nu trebuie completat acest registru pentru urmatoarele bunuri:
1. mijloacele de transport inmatriculate in Romania;
2. paleti, containere si alte ambalaje care circula fara facturare;
3. bunurile necesare desfasurarii activitatii de presa, radiodifuziune si televiziune;
4. bunurile necesare exercitarii unei profesii sau meserii daca:

– pretul sau valoarea normala pe fiecare bun nu depaseste nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat in alt stat membru si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 7 zile in afara Romaniei; sau

– pretul sau valoarea normala pe fiecare bun nu depaseste nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat in alt stat membru si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 24 de luni in afara Romaniei;
5. computerele portabile si alt material profesional similar care este transportat in afara Romaniei in cadrul unei deplasari de afaceri de catre personalul unei entitati economice sau de catre o persoana fizica autorizata;”

Operatiunile prevazute la art. 128, alin. (12), literele f) – h) sunt :
„(12) In sensul prezentului titlu, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizat in scopul uneia din urmatoarele operatiuni:
(…)
f) prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile, care implica evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea ori transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania de la care fusesera expediate sau transportate initial
g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in scopul prestarii de servicii in statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita in Romania;
h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, in vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.”

Conform brosurii ANAF care explica Nontransferul :

„Este important de analizat daca operatiunea intracomunitara reprezinta un nontransfer, deoarece nu trebuie urmate obligatiile declarative specifice livrarilor si achizitiilor intracomunitare.

Potrivit legislatiei de TVA, se considera nontransfer si, in consecinta, achizitie intracomunitara neasimilata, transportul de bunuri dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru, care urmeaza a fi utilizate in una din urmatoarele activitati:
1. livrare cu instalare;
2. vanzare la distanta;
3. livrare la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor;
4. export, livrari intracomunitare, precum si alte livrari scutite de TVA cu drept de deducere;
5. livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate;
6. lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
7. utilizarea temporara, in scopul prestarii de servicii;
8. utilizarea temporara, in conditiile in care importul aceluiasi bun ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala a drepturilor de import.

In cazurile de la punctele 1-5, are loc o tranzactie, bunurile sunt transportate dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru, dar nu au loc livrari sau achizitii intracomunitare. Daca bunurile sunt livrate din Romania, se considera ca livrarea nu este impozabila in Romania si nu se declara ca livrare intracomunitara. Daca bunurile sunt livrate de un furnizor din alt Stat Membru spre Romania, se va analiza daca operatiunea este impozabila in Romania si cine este persoana obligata la plata taxei. Nu se declara achizitii intracomunitare in Romania.
In cazurile de la punctele 6-8, nu au loc tranzactii, bunurile raman in proprietatea persoanei care a transportat bunurile. Daca bunurile se intorc in Statul Membru din care provin, operatiunea este tratata ca nontransfer. In plus, bunurile trebuie evidentiate in registrul nontransferurilor.

A. Nontransferuri care presupun o tranzactie
B. Nontransferuri care nu presupun o tranzactie
B.Nontransferuri care nu presupun o tranzactie (circulatia bunurilor in spatiul comunitar)
Transportul bunurilor mobile corporale dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru, in vederea supunerii acestora unor lucrari sau expertize, reprezinta un nontransfer, daca bunurile sunt reexpediate catre Statul Membru de unde au provenit.

1. Lucrari/expertize asupra bunurilor mobile corporale
1.a. Bunuri transportate din Romania catre alt stat membru UE, pentru efectuarea de lucrari/expertize asupra lor si reexpediate in Romania
In acest caz, nu are loc un transfer din Romania, se va analiza din perspectiva serviciului unde este locul prestarii si cine este persoana obligata la plata TVA.
Obligatii de raportare

Persoana impozabila din Romania trebuie sa tina un registru al nontransferurilor, in care trebuie inscrise, printre altele, atat transportul de bunuri catre alt Stat Membru, cat si reexpedierea acestora in Romania.

1.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE in Romania, pentru procesare, si reexpediate in statul de origine, dupa procesare

Nu exista achizitie intracomunitara asimilata in Romania, intrucat, daca bunurile ar fi fost transportate din Romania in alt stat membru UE, pentru procesare, nu ar fi existat un transfer din Romania. Prestatorul roman va analiza daca serviciul este sau nu impozabil in Romania.
Obligatii de raportare

Persoana impozabila din Romania trebuie sa tina un registru al bunurilor primite, in care trebuie inscrise atat intrarile de bunuri in Romania, cat si returnarea acestora in celalalt Stat Membru, incluzand si o referire la facturi fiscale aferenta serviciului prestat.

2. Utilizarea temporara, in scopul prestarii de servicii

Transportul unui bun in alt stat membru UE, in vederea prestarii unor servicii de catre proprietarul bunului, nu constituie un transfer.
2.a. Transportul unui bun din Romania in alt stat membru UE, in vederea prestarii unui serviciu in statul respectiv de catre proprietarul bunului

Exemplu:
Un excavator este transportat din Romania in alt Stat Membru, in scopul efectuarii de lucrari de constructii de catre o persoana, impozabila din Romania in acel alt Stat Membru. Excavatorul este readus in Romania dupa terminarea lucrarilor. Nu exista niciun transfer.
Obligatii de raportare

Persoana impozabila din Romania trebuie sa tina un registru al nontransferurilor, in care trebuie inscrise atat transportul excavatorului in alt Stat Membru, cat si returnarea acestuia.

Important! In cazul in care bunurile nu revin in Romania, nontransferul devine transfer, iar proprietarul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata in Romania si o achizitie intracomunitara asimilata in Statul Membru in care au fost transportate bunurile, sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa declare achizitia intracomunitara in Statul Membru respectiv.

2.b. Transportul unui bun din alt stat membru UE in Romania in vederea prestarii unui serviciu in statul respectiv de catre proprietarul bunului

Exemplu:
O macara este transportata din alt Stat Membru in Romania in scopul efectuarii de lucrari de constructii de catre o persoana impozabila in Romania. Macaraua este retrimisa in acel alt Stat Membru UE dupa efectuarea lucrarilor. Nu exista o achizitie intracomunitara asimilata in Romania in masura in care nu ar exista transfer din Romania pentru aceeasi operatiune.

Important! In cazul in care macaraua nu este returnata in acel alt Stat Membru UE, utilizarea acesteia in Romania devine achizitie intracomunitara asimilata, iar proprietarul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata in Statul Membru de plecare si o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa declare achizitia intracomunitara in Romania in decontul de TVA si in Declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare.

3. Utilizarea temporara si importul

3.a. Bunuri transportate din Romania in alt stat membru UE Bunurile sunt transportate din Romania in alt stat membru UE, pentru a fi utilizate temporar in acel Stat Membru. Dupa folosire, bunurile sunt returnate in Romania. Nu exista transfer, daca perioada in care bunurile raman in celalalt Stat Membru nu depaseste 24 de luni, iar importul acestora ar beneficia de scutire integrala de la plata drepturilor de import (de exemplu: bunuri trimise in vederea testarii sau verificarii conformitatii, expozitii, targuri etc.).
Obligatii de raportare

Persoana impozabila romana detinatoare a bunurilor trebuie sa tina un registru al nontransferurilor, in care trebuie inscrise atat transportul bunurilor in alt Stat Membru, cat si returnarea acestora.

Important! In cazul in care bunurile nu sunt readuse in Romania, nontransferul devine transfer, iar proprietarul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata in Romania si o achizitie intracomunitara asimilata in statul respectiv. Trebuie si sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul respectiv.

3.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE in Romania

Bunurile sunt transportate din alt stat membru UE in Romania, in scopul utilizarii temporare. Dupa folosire, bunurile revin in acel stat membru UE. Nu exista o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in masura in care nu ar exista transfer din Romania pentru aceeasi operatiune (perioada in care bunurile raman in Romania nu depaseste 24 de luni), iar importul acestora ar beneficia de scutire integrala de la plata drepturilor de import (de exemplu: bunuri trimise in vederea testarii si verificarii conformitatii, expozitii etc.).

Important! In cazul in care bunurile nu sunt returnate in acel alt stat membru UE, folosirea acestora in Romania devine o achizitie intracomunitara asimilata.”

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 30 octombrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor