Documentar privind inactivitatea fiscala

Documentar privind inactivitatea fiscala

Articolul 92 alin. 1-3 din legea 207/2015 privind Codul de porcedura fiscala prezinta cazurile in care un contribuabil este declarat inactiv fiscal astfel:

 • pe parcursul unui semestru calendaristic nu isi indeplineste nicio obligatie declarativa prevazuta de legislatia in vigoare;
 • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu ii permit organului de control identificarea acestuia;
 • organul fiscal central constata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
 • este inscrisa in registrul comertului inactivitatea temporara;
 • durata de functionare este expirata;
 • nu mai are organe statutare;
 • durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

Asadar, in termen de 5 zile de la primirea informatiilor de la ONRC cu privire la faptul ca un contribuabil se afla in una din situatiile prezentate mai sus, ANAF intocmeste o lista care cuprinde contribuabilii care se afla in una din situatiile prezentate mai sus.

Decizia de declarare a inactivitatii – se emite in maxim 5 zile lucratoare de la intocmirea listei in cazurile de inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului si in care durata de functionare a societatii este expirata pentru fiecare contribuabil inscris in lista.

Pentru persoanele care nu mai au organe statutare sau durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu este expirata, organul fiscal transmite contribuabililor in maxim 5 zile lucratoare o Notificare in vederea clarificarii situatiei pentru care a fost declarat inactiv.

Daca in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii contribuabilii fac dovada ca nu se mai afla in situatia care a condus la transmiterea notificarii, acestia nu vor fi inscris in evidenta contribuabililor declarati inactivi.

Dovada care trebuie prezentata este certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului cu privire la clarificarea situatiei in cauza. Aceasta trebuie depusa de contribuabil la organul fiscal.

Ce consecinte are declararea inactivitatii?

 1. Pentru contribuabil

Chiar daca un contribuabil a fost declarat inactiv, acesta va putea sa isi desfasoare activitatea economica, este obligat sa plateasca taxele, impozitele si contributiile, insa nu va putea deduce cheltuielile.

Este important de mentionat faptul ca pentru platitorii de TVA, de la data declararii firmei inactive, codul de TVA va fi anulat.

Aceasta inseamna ca ai obligatia de plata a TVA, depunand in acest sens formularul 311 in loc de decontul de TVA (D300) dar nu vei putea sa deduci TVA la achizitii.

Inactivitatea cu exceptia celei generate de inactivitate declarata la Registrul Comertului se inscrie in cazierul fiscal al persoanei juridice.

2.Pentru parteneri

Inactivitatea unei firme afecteaza si partenerii de afaceri deoarece cei care cumpara bunuri si servicii de la cel declarat inactiv nu vor putea sa isi deduca cheltuiala si nici suma de TVA aferenta achizitiei.

3.Pentru reprezentantii legali

Inactivitatea fiscala, cu exceptia celei care rezulta din inactivitate temporara inscrisa la Registrul Comertului se inscrie in cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau reprezentantilor desemnati ai acestora, existenti in perioada in care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscal.

Evidenta contribuabililor declarati inactivi este realizata pe baza Registrului contribuabililor inactivi, care este afisat pe site-ul ANAF si care contine:

 • datele de identificare a contribuabilului;
 • data declararii ca inactiv a contribuabilului;
 • data reactivarii;
 • denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare in inactivitate;
 • alte mentiuni

Inscrierea in registru se face de catre organul fiscal, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii. Decizia de declarare in inactivitate produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul contribuabililor inactivi.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 20 august 2020

Tags:
firma audit, firma de audit, firma de audit Bucuresti, servicii audit, servicii de audit, servicii de audit Bucuresti

Leave a Reply