Documentar privind implicatiile fiscale ale angajarii unui nerezident

Documentar privind implicatiile fiscale ale angajarii unui nerezident

Dorim sa angajam un nerezident, tratam prin cele ce urmeaza implicatiile fiscale aferente incheierii unui astfel de contract. Un institut castiga finantare prin Fonduri Structurale. Directorul de proiect este o persoana nerezidenta din Spania. Pe perioada derularii contractului de 36 luni, se va incheia un CIM perioada determinate (part-time). Care sunt procedurile fiscale de urmat referitor la:

– declaratia 030
– declaratia 112.

Ce retineri privitor la impozitul pe venit si contributii sociale se fac pentru aceasta persoana? Trebuie solicitat in acest caz de la persoana straina Certificatul de rezidenta fiscal si Formularul A1 portabil precum si alte documente?

In vederea identificarii persoanei in scopul raportarii obligatilor fiscale datorate, legislatia fiscala permite atribuirea unui cod de identificare fiscala, care poate fi codul numeric personal dobandit sau pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal. In acest caz este necesara inregistrarea fiscala a persoanelor fizice nerezidente care are drept temei alin. (1) lit. e) al art. 82 din Codul de procedura fiscala. Astfel, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este in cazul persoanelor fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal.

Persoana va trebui sa depuna formularul 030 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 371/2016).

Atribuirea codului de identificare fiscala se face de catre organul fiscal din cadrul ANAF, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau la solicitarea platitorului de venit. Astfel, prin exceptie de la regula generala de solicitare a numarului de identificare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal la solicitarea platitorului de venit.

Trebuie avut in vedere si faptul ca persoanele care au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul la libera circulatie si dreptul la prestatii de securitate sociala, in conformitate cu regulamentele comunitare. Art. 3 alin. (1) din OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, statueaza egalitatea de tratament cu cetatenii romani in domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate si a dispozitiilor adoptate in aplicarea lor, pentru cetatenii UE si membrii acestora de familie care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei.

In aceste conditii, cetatenilor straini proveniti din statele Uniunii Europene li se aplica acelasi regim ca si cetatenilor romani in ceea ce priveste ocuparea pietei fortei de munca, si vor primi acelasi tratament din punctul de vedere al incadrarii in munca in Romania, angajatorul avand aceleasi obligatii cu privire la formalitatile de angajare.

In temeiul art. 41 din OUG 102/2005 republicata, fiecarui cetatean al Uniunii Europene, precum si oricarui membru de familie care a fost luat in evidentele autoritatii pentru straini i se atribuie un cod numeric personal care se inscrie in documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei. In conditiile actuale, in scopul obtinerii certificatului de inregistrare si eliberarii unui cod numeric permanent, cetatenii statelor membre se prezinta Oficiului Roman pentru Imigrari, cu documentele solicitate de acesta institutie pentru indeplinirea formalitatii.

Potrivit art. 12 din OUG 102/2005, cetatenii UE au dreptul de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni daca au statutul de lucrator. In vederea luarii in evidenta si eliberarii certificatului de inregistrare, cetatenii Uniunii Europene care au statutul de lucrator vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de contractul de munca sau o adeverinta eliberata de angajator, vizate in conditiile legii, ori documente care sa ateste desfasurarea de activitati independente, eliberate conform legii, in cazul in care solicita inregistrarea pentru faptul ca au statutul de lucrator.

Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 28 lit. b) sau c) din Codul fiscal (persoana are centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania sau este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania. Cu toate acestea, potrivit art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul in care persoanele fizice dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, acestora le vor fi aplicabile prevederile conventiilor.

De asemenea, potrivit art. 223 alin. (2) lit. d) si art. 127 din Codul fiscal, veniturile impozabile ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania sunt impozitate potrivit conform Titlului IV Impozit pe venit din Codul fiscal.

In aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu Spania ratificata prin Decretul 418/1979, veniturile din activitati dependente realizate de persoana fizica rezidenta in Spania care isi desfasoara activitatea in Romania se impun daca persoana fizica este prezenta in Romania una sau mai multe perioade de timp ce depasesc in total 183 de zile in cursul anului vizat, persoana fizica facand dovada rezidentei in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

Nerezidentul este obligat ca in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sa se adreseze organului fiscal in a carui raza teritoriala se realizeaza venitul, in vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romaniei.

Pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul sau de rezidenta Spania, nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Spania sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a Spaniei. In vederea aplicarii metodei de evitare a dublei impunerii a veniturilor realizate din Romania, persoana fizica nerezidenta va putea solicita, in temeiul art. 232 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat prin depunerea unei cereri la organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

In raport cu contributiite sociale obligatorii, este necesara a fi identificata calitatea persoanei fizice de resortisant al unui stat membru UE, SEE sau CE, daca aceasta detine o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, daca a solicitat si obtinut dreptului de sedere in Romania pentru o perioada de peste 3 luni pentru cetatenii unui stat membru UE, SEE sau CE, precum si identificarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale. Importante in acest sens sunt prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009, potrivit carora, persoanele fizice sunt supuse legislatiei de securitate sociala a unui singur stat membru. Articolul 11 din noul Regulament stabileste regulile generale pe principiului ca persoanele trebuie sa fie supuse doar legislatiei unui singur Stat membru, astfel ca persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv. Daca aceasta este situatia, salariatul nerezident din Spania desfasurand activitatea dependenta numai in Romania, va datora si contributiile sociale obligatorii in Romania.

In consecinta, ca regula generala, daca cetateanul UE nu mai desfasoara activitate in alt stat membru UE, contributiile sociale se datoreaza in Romania tratamentul fiind asemanator celui aplicabil si unui salariat cetatean roman. In aceste conditii, atat impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii calculate, retinute si virate vor fi raportate de angajatorul roman prin intermediul declaratiei 112.

De la regula generala privind aplicarea legislatiei de securitate sociale a statului in care este desfasurata activitatea, Regulamentul stabileste exceptii pentru cazurile in care intervine o detasare internationala sau in caz de pluriactivitate, cazuri in care persoana poate ramane supusa legislatiei de securitate din statul sau de origine, potrivit art. 12 si 13 din Regulamentul mentionat.

Astfel, conform art. 13 din Regulament, persoana care desfasoara in mod obisnuit o activitate salariata in doua sau mai multe state membre face obiectul:

a) legislatiei statului membru de resedinta, in cazul in care desfasoara o parte substantiala a activitatii sale in statul membru respectiv; sau

b) daca el/ea nu desfasoara o parte substantiala a activitatii sale in statul membru de resedinta:
(i) legislatiei statului membru in care este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului, daca persoana este angajata de o intreprindere sau de un angajator; sau
(ii) legislatiei statului membru in care este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului, daca persoana este angajata de doua sau mai multe intreprinderi sau angajatori ale caror sedii sau locuri de desfasurare ale activitatii sunt situate intr-un singur stat membru; sau
(iii) legislatiei statului membru in care este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului, altul decat statul membru de resedinta, daca persoana este angajata de doua sau mai multe intreprinderi sau angajatori care isi au sediile sau locurile de desfasurare a activitatii in doua state membre, unul dintre acestea fiind statul membru de resedinta; sau

(iv) legislatiei statului membru de resedinta, daca persoana este angajata de doua sau mai multe intreprinderi sau angajatori, dintre care cel putin doua (doi) au sediul sau locul de desfasurare a activitatii in state membre diferite, altele decat statul membru de resedinta.

In aceste cazuri este necesara prezentarea formularului A1 care certifica legislatia de securitate sociala aplicabila titularului formularului, in raport cu resortisantii unuia dintre statele membre ale UE. Documentul portabil A1 este util asadar pentru dovedirea platii contributiilor in statul de trimitere in situatiile de detasare internationala sau de pluriactiviate si dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala (asigurare pentru pensie, accidente de munca si boli profesionale, asigurari sociale de sanatate, prestatii familiale) din statul de trimitere, respectiv statul de care apartine institutia care a emis respectivul document, salariatul nemaidatorand contributii si in statul in care este desfasurata activitatea.

Pe cale de consecinta, in situatia in care salariatul nerezident va prezenta documentul portabil A1 emis de institutia statului membru de resedinta, va fi supus legislatiei statului inscris in formular, fiind tratat ca si cum si-ar desfasura toate activitatile salariate si si-ar realiza toate veniturile in statul membru interesat.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 08 septembrie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor