Documentar privind eliminarea din arhiva

Documentar privind eliminarea din arhiva

Potrivit Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, act aplicabil din 1 ianuarie 2016, eliminarea din arhiva se face astfel :

  • Eliminarea din arhiva entităţii a documentelor financiar- contabile, al căror termen de păstrare prevăzut în norme a expirat, se face de către o comisie constituită potrivit procedurilor proprii ale entităţii. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei.
  • În caz de încetare a activităţii societăţilor, documentele financiar-contabile se păstrează în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie, după caz.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 13 aprilie 2016

Leave a Reply