Documentar privind creditarea admnistratorului de catre societate

Documentar privind creditarea admnistratorului de catre societate

Potrivit art.144 indice din Legea 31/1990 este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

  1. acordarea de imprumuturi administratorilor;
  2. acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
  3. garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
  4. garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
  5. dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Totusi  la art.144 indice 4 alin.3 se mentioneaza ca prevederile de mai sus nu se aplica in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro, in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile administratorilor decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.

De retinut este ca se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care: se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;

In concluzie, administratorul societatii poate fi imprumutat de societate cu valori de pana la echivalentul sumei  de 5000 de euro cumulat, respectand prevederile art. 144 indice 4 alin.3 si art 272 ali.1 lit.c.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 28 noiembrie 2016

Leave a Reply