Documentar privind corectarea facturilor

Documentar privind corectarea facturilor

Cel mai des intalnit document in contabilitate este factura. Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de factura se efectueaza astfel:

-daca factura nu a fost trimisa catre beneficiar, atunci aceasta se va anula si se va emite o alta;

-daca factura a fost trimisa catre beneficiar, atunci:

  • fie se emite o noua factura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din factura initiala, numarul si data facturii corectate, valorile cu semnul minus sau o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, iar, pe de alta parte, informatiile si valorile corecte;
  • fie se emite o noua factura continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite o factura cu valorile cu semnul minus sau, dupa caz, cu o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, in care se înscriu numărul și data facturii corectate.

Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscal competenta, pot emite facturi de corectie catre beneficiari.

Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa.

-autofacturile emise eronat:

  • fie se emite o noua autofactura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din autofactura initiala, numarul si data autofacturii corectate, valorile cu semnul minus sau cu o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, iar, pe de alta parte, informatiile si valorile corecte;
  • fie se emite o noua autofactura continand informatiile si valorile corecte și concomitent va emite o autofactura cu valorile cu semnul minus sau cu o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, in care se inscriu numarul si data autofacturii corectate.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 27 septembrie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor