Documentar privind conturile 471, 472 si 473

Documentar privind conturile 471, 472 si 473

Cheltuielile plătite/de plătit  şi veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează  distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”), după caz.

În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli  şi venituri: chirii, abonamente, asigurări  şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente  şi alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.

În contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” se înregistrează, de asemenea, achizițiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi certificate verzi, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmează a se utiliza.

Onorariile  şi comisioanele bancare achitate în vederea obținerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans. Cheltuielile în avans urmează  să  se recunoască la cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.

Despre contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare”

Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare”. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într‐un termen de cel mult trei luni de la data constatării.  

Entitățile care înregistrează sold la contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare” la sfârşitul exercițiului financiar prezintă în notele explicative informații privind natura operațiunilor în curs de clarificare.

Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului  şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exercițiului financiar, se reflectă  ajustări pentru pierdere de valoare.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 08 iunie 2015

Leave a Reply