Documentar privind concediul paternal

Documentar privind concediul paternal

Concediul paternal se acordă pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut, durata acestuia fiind de 5 zile lucrătoare, conform reglementărilor stabilite prin Legea nr. 210/1999. Tatăl beneficiază de acest drept, indiferent dacă părinţii sunt căsătoriţi sau nu ori copilul este adoptat.

În schimb, tatăl trebuie să solicite angajatorului acordarea concediului, în scris, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, cerere la care se anexează copia după certificatul de naştere al copilului.

Indemnizaţia pentru concediul paternal

Indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază. Aceasta se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi se include în veniturile impozabile ale salariatului.

Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu

Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la naşterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice.

Permisia se acordă şi în cazul în care tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu solicită acordarea acesteia în vederea recunoaşterii paternităţii.

Potrivit normelor de aplicare a Legii concediului paternal, în acest caz, permisia solicitată şi acordată va fi justificată, la întoarcere, cu:

  • certificatul de naştere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, în situaţia în care declaraţia de recunoaştere a paternităţii s-a făcut simultan cu înregistrarea naşterii sau
  • declaraţia de recunoaştere a paternităţii, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării naşterii copilului la serviciul de stare civilă.

Cursul de puericultură prelungeşte durata concediului

Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

Atenţie! Această prelungire se acordă doar o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic. Acesta este ţinut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului.

În urma verificării noţiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor şi cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie.

Atenţie! În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical), nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură.

Cazuri speciale

În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă.

Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de conducerea unităţii la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum şi a certificatului de deces al mamei şi, după caz, a certificatului de concendiu de lăuzie al mamei în situaţia în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.

Legea mai stabileşte că, pe perioada concediului, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la alegere.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 30 iunie 2015

Leave a Reply