Documentar privind bonul fiscal

Documentar privind bonul fiscal

De multe ori contabilii primesc intrebari legate de bonul fiscal : este suficient sa aduc bonul fiscal pentru decontare? trebuie sa fie stampilat ? trebuie sa cer si factura ? Cum calculez plafonul de 100 euro ?

Mai jos este o sinteza utila valabila pentru 2014 cu privire la bonul fiscal .

Cuprins :

1.Ce este bonul ?
2.Ce trebuie sa contina ?
3.Cand trebuie sa primesti bon fiscal ?
4.Bonuri sub 100 eur
5.Bonuri peste 100 eur
6.Bonul de taxi
7.Bonul de combustibil
8.Mongrafii contabile
9.Declarati fiscale- bonuri
10.Sanctiuni

1.Ce este bonul ?

Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat fiscal.

Este reglementat de OUG 28/1999 si de normele de aplicare a acestei ordonante. In Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile nu se face referire la acest document.

2.Ce trebuie sa contina ?

Cu exceptia bonurlor de taxi si pentru activitatea de schimb valutar, bonurile trebuie sa contina:

• denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent;
• adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
• logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
• numărul de ordine;
• data şi ora emiterii;
• denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
• preţul sau tariful unitar;
• cantitatea;
• valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei de taxă;
• valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
• valoarea totală a TVA pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
• valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

Baza legala : OUG 28/1999 actualizata

Antetul bonului fiscal se tipăreşte pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea şi codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, menţiunea “comerţ ambulant” ori “taxi”.

Partea finală a bonului fiscal cuprinde logotipul şi seria fiscală a aparatului, iar în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.

3.Cand trebuie sa primesti bon fiscal ?

Agentii economici care comercializeaza bunuri cu amanuntul sau care presteaza servicii direct catre populatie sunt obligati sa detina case de marcat si sa emita bonuri fiscale.
Asadar, daca esti clientul unei astfel de companii, trebuie sa primesti obligatoriu bon fiscal si daca soliciti  trebuie sa primesti si factura.

4.Bonuri sub 100 eur

Conform  prevederilor valabile incepand cu 14 martie 2013, deducerea TVA doar pe baza bonului se poate face daca:

• valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro si
• bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Acest document permite deducerea TVA-ului, insa pentru deducerea cheltuielii este necesara intocmirea unui decont de cheltuieli (impreuna cu celelalte documente insotitoare – de exemplu foaie de parcurs sau ordin de deplasare, sau o nota de receptie, etc.)

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului este cursul valabil la data emiterii bonului.

5.Bonuri peste 100 eur

Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 eur (inclusiv tva) sau nu are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA, nu se poate deduce TVA. In acest caz, trebuie solicitata de la furnizor o factura.

6.Bonul de taxi

Spre deosebire de bonuri in general, bonurile de taxi trebuie sa contina :

• data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;
• numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
• numele sau codul operatorului;
• numărul cursei;
• numărul setului de tarif şi cota de taxă pe valoarea adăugată asociată;
• tariful de pornire;
• tariful pe km parcurs;
• distanţa parcursă şi valoarea;
• tariful pe oră/minut de staţionare;
• durata staţionării şi valoarea;
• tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
• durata prestaţiei de încărcare/descărcare, dacă este cazul;
• valoarea totală a serviciului;
• valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare a taxiului, numărul autorizaţiei taxi, numărul certificatului aprobării metrologice de model emis pentru taximetru, numărul de telefon şi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului .

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie lucrează cu minimum două seturi de tarife, de zi şi de noapte. Setul de tarife de zi se aplică între orele 6,00 – 22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 şi 6,00.

Partea finala a bonului de taxi este la fel ca si in cazul bonurilor in general .

Si bonurile de taxi se supun reglementarii cu plafonul de 100 eur. Prin urmare, in situatia in care acestea au trecut CIF-ul beneficiarului se poate deduce TVA.

In ce priveste cheltuiala cu serviciile taxi, in vederea justificarii deductibilitatii se intocmeste si se ataseaza un decont de cheltuieli /deplasare . Nu mai putin important : cheltuiala trebuie sa fie realizata in scopul derularii activitatii.

7.Bonul de combustibil

La bonurile de combustibil dreptul de deducere depinde de utilizarea integrala/partiala a autoturismului in derularea activitatii firmei .

Exista drept de deducere integrala a combustibilului in situatia in se poate face dovada ca autoturismul este utilizat exclusiv in scopul activitatilor economice. In caz contrar, dreptul de deducere este de 50%.

Nu mai trebuie stampilate si trecuta denumirea cumaratorului si numarul de inmatriculare.

Acest lucru este valabil de la 14 martie 2013 cand şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

8. Monografii contabile bon combustibil

O societate achizitioneaza combustibil pe baza de bon – baza 200 lei+ tva 24%.

• Monografie contabila in cazul deductibilitatii integrale:

                                 %                               = 5311                                       Casa in lei            248
6022/deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                    200
4426/deductibil TVA deductibil                                                                                          48

• Monografie contabila in cazul deductibilitatii partiale(50%)

                                %                                = 5311                                      Casa in lei                248
6022/deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                       100
6022/nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                   100
4426/deductibil TVA deductibil                                                                                              24
4426/nedeductibil TVA deductibil                                                                                         24

si  :

                 %                           =           4426.nedeductibil TVA deductibila                            24
6022.deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                              12
6022.neductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                              12

Sau varianta:

                            %                =                                                5311 Casa in lei                                 248
6022.deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                                112
6022.nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                           112
4426 TVA deductibil                                                                                                                           24

• Monografie contabila in cazul in care bonul nu indeplineste cerintele pentru deducerea TVA si autoturismul este utilizat partial pentru activitatea firmei:

                                           %                                                      = 5311 Casa in lei                    248
6022.deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                        100
6022.nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                   100
4426.nedeductibil   TVA deductibil                                                                                       48

si inchiderea contului 4426.nedeductibil :

6022.nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul = 4426.nedeductibil  TVA deductibil               48
Sau se poate utiliza varianta alternativa :

                                  %                                                        = 5311 Casa in lei                 248
6022.deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                              100
6022.nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul                                          148

• Monografie contabila in cazul in care bonul nu indeplineste cerintele pentru deducerea TVA si autoturismul este utilizat integral pentru activitatea firmei:

                                                    %                            =           5311 Casa in lei                      248
6022.deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                   200
4426.nedeductibil Tva deductibil                                                                                     48

si concomitent

6022.nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul = 4426.nedeductibil Tva deductibil 48
Sau varianta:

                                                   %                                  =   5311    Casa in lei                       248
6022.deductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                    200
6022.nedeductibil Cheltuieli privind combustibilul                                                   48

9.Declaratii fiscale pentru bonuri

Declaratia 394

• In declaratia 394 nu se înscriu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate ( Prevederea se aplica începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna august 2013 si numai pana la data de 31 decembrie 2014 (Ordinul nr. 2986/2013).

Declaratia 300

• Tva-ul dedus se declara in declaratia 300 (decontul de TVA)

10. Sanctiuni

Amenzi si sanctiuni apar pentru cei care au obligatia de detine aparate de marcat fiscale si de a emite bon fiscal.

• emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele obligatorii – se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 4.000 lei;

• neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate la termenele stabilite de legislatie, neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative- se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 – 10.000 lei si cu suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 01 septembrie 2014

Leave a Reply