Documentar privind ajutorul de deces

Documentar privind ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acorda in baza legii pensiilor si este achitat in cel mult 24 de ore de la momentul solicitarii, potrivit informatiilor puse la dispozitie de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

Pentru a obtine ajutorul de deces, care se acorda in baza Legii 263/2010, cererea se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale, respectiv la casa teritoriala de pensii, daca sustinatorul decedat era pensionar, sau la angajatorul asiguratului decedat, dupa cum informeaza CNPP.

Persoanele care pot beneficia de ajutor pot fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau oricare alta persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces.

In 2014, cuantumul ajutorului este de 2298 de lei, asa cum a fost stabilit la finele anului trecut prin Legea 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Cine plateste ajutorul de deces

Ajutorul se plateste, in termen de 24 de ore de la solicitare, unei singure persoane, dupa ce aceasta face dovada suportarii cheltuielilor de deces.

Plata se face de catre:

 • angajator, in cazul decesului urmatorilor asigurati (sau al unui membru de familie al acestora):
  • persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
  • functionarii publici;
  • cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
  • persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil;
  • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
  • cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat;
 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului (sau al unui membru de familie al acestuia);
 • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarilor ori al asiguratilor (sau al unui membru de familie al acestora) care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de patru ori castigul salarial mediu brut si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
  • administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
  • membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
  • persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
  • persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
  • alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

„In situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi (Legea 263/2010 –n.a.), ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta”, este precizat pe site-ul CNPP.

Acte necesare la obtinerea ajutorului de deces

Conform sursei citate, lista documentelor necesare pentru a obtine ajutorul include urmatoarele:

 • cererea pentru acordarea ajutorului;
 • certificatul de deces (original + copie);
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • actele de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original + copie);
 • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile de deces (original + copie);
 • actul medical emis/vizat de medicul expert al asigurarilor sociale prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
 • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Solicitarea ajutorului de deces poate fi facuta in cadrul termenului general de prescriptie, care se calculeaza de la momentul decesului, potrivit legii pensiilor. Totodata, realizarea unui anumit stagiu de cotizare NU este o conditie pentru acordarea ajutorului.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 30 ianuarie 2015

Leave a Reply