Diurna – documente justificative

Diurna – documente justificative

Documentele justificative de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor de deplasare sunt:

– Ordinul de deplasare (Delegatie Cod 14-5-4) – pentru deplasarile in tara;
– Decontul de cheltuieli (pentru deplasari externe – Cod 14-5-5) – pentru deplasarile in strainatate.

Pentru transporturile internationale se utilizeaza urmatoarele documente:
– Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale – Cod 14-5-5/a)
– Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale – Cod 14-5-4/a)

Intocmirea acestor documente este obligatorie, in lipsa acestora cheltuielile de deplasare ar putea fi incadrate de catre organele fiscale drept cheltuieli nedeductibile conform art. 21 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal. Potrivit acestuia, nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor.

1. Ordinul de deplasare (Delegatie Cod 14-5-4)
Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de catre persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale cu plata in numerar.

2. Decontul de cheltuieli (pentru deplasari externe – Cod 14-5-5)

Se intocmeste intr-un exemplar de catre titularul de avans pentru justificarea cheltuielilor efectuate pe intreaga durata a deplasarii.

3. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale – Cod 14-5-5/a)

Se intocmeste la unitatile care executa transporturi in strainatate, intr-un exemplar, de catre titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe intregul parcurs, semnandu-se de titularul de avans.

4. Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale – Cod 14-5-4/a)

Se intocmeste la unitatile care efectueaza transporturi in strainatate, in doua exemplare, pentru fiecare deplasare, de catre sectorul de exploatare si se semneaza de catre seful sectorului pentru confirmarea realitatii datelor si exactitatii calculelor din ordinul de deplasare.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 12 iunie 2013

Leave a Reply