Depunerea si completarea declaratiei 307

Depunerea si completarea declaratiei 307

In randurile urmatoare, vom furniza informatiile necesare in ce priveste depunerea si completarea declaratiei 307, tinand cont de prevederile in vigoare. Mentionam astfel ca, potrivit dispozitiilor din OPANAF 640/2012, formularul 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea TVA, declaratia se completeaza si se depune de catre:

a) persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului; Aceasta situatie ar fi in cazul in care o societate se divizeaza iar o parte din activele si pasivele societati care se divide vor fi preluate de o firma nou infiintata.

b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

c) persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustari incorecte.

Un exemplu, ar fi situatia pentru lit. c, in care o societate a carui cod de TVA a fost anulat dar in ultimul decont de TVA (300) nu a reflectat ajustarile de taxa pentru bunurile aflate in stoc si pentru bunuri de capital, mijloace fixe, etc sau a constatat ulterior depunerii ultimului decont de TVA, ca a efectuat ajustarile cerute de lege dar incorect. In acest caz completeaza formularul 307 si il depune la organul fiscal, in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta acesta se afla ca platitor de impozite si taxe.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 12 iunie 2013

Leave a Reply