Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată de pe bonurile fiscale

Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată de pe bonurile fiscale

ANAF informează contribuabilii plătitori  de taxă pe valoarea adăugată că, începând cu data de 14.03.2013, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea TVA poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul Fiscal, cu condiţia ca furnizorul/prestatorul să menţioneze pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de  TVA al beneficiarului.

Facturile simplificate sunt acele facturi care se emit în condiţiile art. 155 alin. (11) şi  (12) din Codul Fiscal atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro şi  în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură. Acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

– data emiterii;

– identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

– identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

– suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;

– în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură, o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.

Important! Deducerea taxei pe valoarea adăugată de pe bonurile fiscale emise pentru achiziţia de combustibili se supune de asemenea prevederilor pct. 46 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru  modificarea şi completarea normelor de aplicare  a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

*

Baza legală: Hotărârea Guvernului  nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea normelor de aplicare  a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 46 alin. (3) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 15 mai 2013

Leave a Reply