Deductibilitate cheltuieli cu dobanzile – gradul de indatorare

Deductibilitate cheltuieli cu dobanzile – gradul de indatorare

Pornind de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, retinem urmatoarele:

  • cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei;
  • gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.

 In privinta capitalului imprumutat, acesta se defineste dupa cum urmeaza:

  • totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale;
  • totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data incheierii contractului, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al articolului 23 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, indiferent de data la care acestea au fost contractate;
  • se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.

Potrivit art. 23 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare:

  • sunt nedeductibile;
  • se reporteaza in perioada urmatoare, pana la deductibilitatea integrala a acestora.

Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar conform noilor modificari aduse de OUG 102/2013, prezinta cateva particularitati, astfel:

  • in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare;
  • in cazul contribuabililor care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se imparte intre acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.

Baza legala:

OUG 102/2013,

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 20 februarie 2014

Leave a Reply