Declaratia 205 – Raspunsuri ANAF

Declaratia 205 – Raspunsuri ANAF

1.Pentru veniturile din arenda se depune D205?Dar pt zilieri?

Raspuns ANAF (pagina de Facebook, 01.02.2017)

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi din arendare sunt exceptaţi de la obligativitatea depunerii formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, astfel cum se prevede la art. 132 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Astfel, veniturile din arendare, precum şi cele realizate de zilieri nu se declară în formularul 205.

2.Dividendele repartizate in 2016 (pt care s-a retinut si platit impozit) care nu au fost platite, se raporteaza in D205?

Raspuns ANAF (pagina de Facebook, 01.02.2017)

În instrucţiunile privind completarea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, se precizează următoarele:
“Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale”.
Ca urmare impozitul reţinut în anul 2016 aferent dividendelor repartizate (chiar şi neplătite acţionarilor) se declară în formularul 205 pe care aveţi obligaţia să-l completaţi şi să-l depuneţi până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, 2017.

3.Veniturile obtinute de zilier, declarate pe parcursul anului in 112 mai trebuie declarate si in 205?

Raspuns ANAF (pagina de Facebook, 01.02.2017)

Plătitorii veniturilor obţinute de zilieri nu au obligaţia depunerii formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“

Sursa: contzilla.ro si anaf.ro

Data aparitiei: 02 februarie 2017

Leave a Reply