Declaratia 112: Impozitul pe salarii

Declaratia 112: Impozitul pe salarii

Analizam prin randurile urmatoare cazul unei societati care are obiect de activitate „Productia de filme cinematografice si video”. In prezent, firma are 7 salariati dintre care 4 lucreaza la punctul de lucru si 3 la sediul social.

Vom vedea astfel cum trebuie declarat si platit impozitul pe salarii pentru cei 7 salariati.

Solutia consultantului:
Art. 34 din Codul de procedura fiscala stabileste ca, in cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de contribuabilul care le-a infiintat.

Asadar, sediile secundare cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii se inregistreaza fiscal la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat iar competenta teritoriala pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acesta revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de societatea care l-a infiintat.

Sediile secundare cu mai putin de 5 salariati se declara prin completarea datelor corespunzatoare din declaratia privind sediile secundare. Declaratia se depune la organul fiscal competent care va inregistra informatiile respective in registrul contribuabililor fara a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate. Impozitul pe veniturile din salarii se declara si se plateste de catre sediul principal.

Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate salariilor. Contribuabilii care au sedii secundare au obligatia de a declara, in numele sediilor secundare inregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. (Art. 26 alin. (2) si (3) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare).

In anexa 1.1 „Anexa angajator” la formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, la sectiunea F „Impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare” se face defalcarea impozitului pe venitul din salarii pe sediul principal si pe fiecare sediu secundar inregistrat fiscal.

Sectiunea F2 „Sedii secundare” se completeaza numai de catre platitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, contribuabilii care au sedii secundare inregistrate fiscal ca platitori de venituri din salarii si de venituri asimilate salariilor declara in 112 impozitul pe venitul din salarii datorat pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de inregistrare fiscala.

Daca sediul secundar nu este inregistrat ca platitor de venituri din salarii, in Formularul 112 venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la acest sediu secundar neinregistrat fiscal se declara pe sediul principal.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 14 iunie 2013

Leave a Reply