Declararea cifrei de afaceri prin formularul 094

Declararea cifrei de afaceri prin formularul 094

Informam persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că până luni, 27 ianuarie 2014, au obligaţia depunerii formularului „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, cod 094.

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2013, respectiv 4,4639 lei/euro.

Formularul semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

*

Baza legală: art. 156^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Sursa: finantevalcea/ro

Data aparitiei: 17 ianuarie 2014

Leave a Reply