Cursuri valutare utilizate în anul 2013 pentru calcularea plafoanelor privind TVA

Cursuri valutare utilizate în anul 2013 pentru calcularea plafoanelor privind TVA

Va reamintim că, pentru înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA potrivit art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal, plafonul este de 65.000 euro.

Echivalentul în lei al plafonului de 65.000 euro s-a stabilit la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României (BNR) la data aderării (3,3817 lei/euro) şi s-a rotunjit la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

La persoanele impozabile plătitoare de TVA, pentru stabilirea perioadei fiscale la TVA, potrivit art. 156^1 alin. (2) din Codul Fiscal, plafonul este de 100.000 euro.

Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului (cursul de schimb valabil pentru 31.12.2012 este 4,4291 lei/euro).

Pentru plafonul de 10.000 euro, reprezentând achiziţii intracomunitare de bunuri, prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul Fiscal, echivalentul în lei aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării (3,3817 lei/euro) şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Pentru vânzări la distanţă, potrivit prevederilor art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 35.000 euro se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării (3,3817 lei/euro) şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 05 iulie 2013

Leave a Reply