Cum corectam erorile din deconturile de TVA?

Cum corectam erorile din deconturile de TVA?

Erorile care pot fi corectate din deconturile de taxa pe valoare adaugata sunt:

1. Erori de transcriere:

– preluare eronata a sumelor din jurnale;

– inversarea cifrelor sin sumele trecute in decont;

– peluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare.

2. Inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de control, contrar reglementarilor legale in materie.

3. Erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara.

4. Nebifarea prin omisiune a taxei pe valoare adaugata de recuperat pentru care se poate cere rambursarea TVA.

Termene de corectare a erorilor materiale:

– 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost depus decontul de TVA – termen de prescriptie;

– Termen mai mare de 5 ani – acest caz contituie o recunoastere voluntara a sumelor de plata si a diferentelor aferente, sumele rezultate fiind considerate legal datorate.

Nu se pot corecta deconturile de TVA pentru perioade care au fost supuse inspectiei fiscale sau care sunt in curs de derulare a unei inspectii.

Pentru cererea de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA persoana impozabila va trebui sa intocmeasca un dosar care va cuprinde:

– Cererea privind corectarea sumelor unde va scrie exact sumele declarate si sumele ce trebuie corectate;

– Jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari din contabilitatea contribuabilului pe baza carora acesta solicita corectia;

– Deconturile de TVA eronate, depuse si inregistrate la organul fiscal aferente perioadei fiscale pentru care se doreste corectia;

– Pentru persoanele impozabile care nu au bifat prin omisiune optiunea de ramburasare a TVA trebuie sa depuna o delcratie pe propria raspundere din care rezulta constatarea situatiei si exprimarea intentiei de a corecta eroarea.

Cererea insotita de jurnale se va inregistra la registratura organului fiscal in doua exemplare, un exemplar ramanand la contribuabil. De asemenea poate fi trimisa prin posta, prin scrisoare recomnadata cu confirmare de primire.

Analiza cererii se va efectua de catre compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare.

In baza documentelor prezentate compartimentul de specialitate va intocmi un referat sip e baza acestuia se va intocmi decizia de corectare. Decizia va fi intomita in doua exemplare un exemplar se va transmite contribuabilului.

Daca pe baza deciziei rezulta o suma pozitiva de TVA persoana impozabila o va prelua in decontul perioadei fiscale urmatoare, la sectiunea “Regularizari”, randul “Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente neachitata pana la data depunerii decontului de TVA”. Termenul de plata a diferentei pozitive de taxa pe valoarea adaugata se stabileste, potrivit reglementarilor legale, in functie de data comunicarii deciziei de corectare sau a instiintarii, dupa caz.

Daca pe baza deciziei rezulta o suma negativa de taxa pe valoarea adaugata, persoana impozabila o va prelua in decontul perioadei fiscale urmatoare, la sectiunea “Regularizari”, randul “Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata reportata din perioada precedenta, pentru care nu s-a solicitat rambursare”.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 25 septembrie 2013

Leave a Reply