Contributii sociale in cazul veniturilor cu retinere la sursa

Contributii sociale in cazul veniturilor cu retinere la sursa

Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati desfasurate in baza contractelor sau  conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent, din  activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, platitorii acestor venituri  calculeaza si retin urmatoarele contributii:

  • contributia individuala de asigurari sociale (CAS – 10,5%) si contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (CASS – 5,5%), daca acestea sunt singurele venituri realizate;
  •  numai contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (CASS – 5,5%)daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente; din pensii; din somaj, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii si au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

In privinta determinarii bazei de calcul lunara, aceasta este dupa cum urmeaza:

-pentru CAS, venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, valoarea  comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare care nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial  mediu brut;

-pentru CASS, venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, valoarea  comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare  si extrajudiciare si nu poate fi mai mic decat un salariu minim brut pe tara, daca acest  venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Sa mai retinem faptul ca:

  • platitorii de venit nu retin si nu calculeaza contributiile sociale individuale (CAS si CASS) beneficiarilor de venit care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;
  • persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de agent, indiferent ca sunt obtinute pe cod fiscal sau cod numeric personal, datoreaza contributiile sociale.

In cazul contribuabililor care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, conditiile in  care acest venit este singurul venit realizat, platitorii de venit calculeaza si retin:

  • contributia individuala de asigurari sociale (CAS – 10,5%) care se aplica asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara (20%, 25%) si care nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
  •  contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (CASS – 5,5%) care se aplica asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara (20%, 25%).

In situatia in care contribuabilii realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte  venituri din desfasurarea unei activitati dependente, din pensii,din somaj, acestia:

• sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii si au calitatea de pensionari ai acestor sisteme;

• nu datoreaza cele doua cote de contributii mentionate mai sus (CAS si CASS).

Situatiile in care platitorii de venit nu retin si nu calculeaza contributiile sociale individuale  (CAS si CASS) sunt cele pentru beneficiarii de venit care desfasoara activitati economice in mod  independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie.

Pentru contribuabilii care obtin venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil  – microintreprindere – care nu genereaza o persoana juridica sau venituri din asocierile fara  personalitate juridica constituite intre persoanele fizice rezidente si persoane juridice romane:

• pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate, platitorii de venit din  aceasta categorie calculeaza si retin numai contributia individuala de asigurari sociale de  sanatate de 5,5%.

• baza lunara de calcul pentru CASS este venitul realizat din asociere.

Baza legala :

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 12 februarie 2014

Leave a Reply