Contributie somaj cotract suspendat – punct de vedere ANAF

Contributie somaj cotract suspendat – punct de vedere ANAF

Atat angajatul, cat si angajatorul datoreaza la bugetul asigurarilor pentru somaj o contributie de 0,5%. Ce se intampla, insa, cu aceasta contributie in situatia in care raporturile de munca sunt suspendate?

ANAF informeaza pe pagina sa de internet ca pentru perioada in care raportul de munca este suspendat de drept, respectiv in temeiul Codului Muncii, contributia de asigurari pentru somaj nu se datoreaza nici de angajat, nici de catre angajator.

Totusi, exista o exceptie de la aceasta situatie. Mai exact, pe perioada de suspendare intervenita ca urmare a incapacitatii temporare de munca plata indemnizatiei se suporta de catre unitate, mentioneaza Fiscul.

In privinta platii celorlalte contributii sociale pe perioada unui CIM suspendat,  in aceasta perioada salariatului ii revin toate drepturile si obligatiile cuprinse in contractul de munca, Regulamentul Intern, contractul colectiv de munca aplicabil si legi speciale, exceptie facand drepturile de natura salariala.

La fel ca in cazul salariatului, angajatorului ii revin toate obligatiile prevazute in contractul de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca aplicabil si legile speciale. In schimb, angajatorul nu plateste contributii sociale daca salariatul nu beneficiaza de niciun drept de natura salariala.

Exceptie de la aceasta regula face suspendarea in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, atunci cand salariatul beneficiaza, totusi, de o indemnizatie din partea angajatorului ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator.

Astfel, pentru aceasta indemnizatie, angajatorul plateste urmatoarele contributii :

 • contributia pentru asigurari sociale;
 • contributia pentru asigurari de sanatate;
 • contributia pentru concedii si indemnizatii;
 • fondul de risc pentru accidente si boli profesionale;
 • fondul de garantare a creantelor salariale.

Va reamintim ca art. 50 din Codul muncii stabileste ca un contract individual de munca poate fi suspendat de drept in urmatoarele situatii:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporara de munca;
 • carantina;
 • exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului;
 • indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
 • forta majora;
 • in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
 • de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.

Reglementarile stabilesc, de asemenea, ca un CIM poate fi suspendat atat din initiativa salariatului, cat si din cea a angajatorului.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 02 februarie 2015

Leave a Reply